pexels-artem-podrez-5108632

17 maart Tweede Kamerverkiezingen: welke partijen maken zich hard voor de zorg?

Om de vraag: welke partijen maken zich hard voor de zorg? te beantwoorden, kijken we eerst even naar de huidige stand van zaken

We bevinden ons op dit moment midden in een crisis en volgens wetenschapper Bob de Wit, waar wij onlangs een podcast mee opnamen, bevinden we ons in een revolutie.

We komen uit een industrieel tijdperk en sinds enkele jaren is de overgang naar het technologisch tijdperk ingezet.

Veel van de huidige systemen, zoals ons zorg- en schoolsysteem, zijn gebaseerd op de arbeidersmaatschappij  We leiden mensen op zodat ze een betere kans hebben op de arbeidsmarkt, waardoor ze werk en inkomen vergaren.

In de afgelopen eeuw zijn we welvarender geworden en zijn we meer gaan werken, maar ook meer gaan consumeren. Gemak en snelheid waren de basis van steeds meer kant- en klare oplossingen in o.a. de voedingsindustrie.

Onze gezonde leefstijl maakte steeds meer plaats voor een versnelde, onrustige leefstijl, met weinig beweging, veel prikkels en steeds meer ongezonde voeding.

De afgelopen 10 jaar is er in de politiek veel bezuinigd en zijn er agenda’s opgesteld die met name op basis van angst gecreëerd zijn.

Het afgelopen jaar is het nog nooit zo zichtbaar geworden waar een deel van de politieke leiders naartoe zou willen, maar in hoeverre gaat dit ten koste van de kwaliteit in de zorg? Hoe lang hebben we nog te maken met lockdowns omdat de reguliere zorg het niet aankan? Gaan we samen afstevenen op een onbetaalbaar zorgsysteem?

Wij zijn ervan overtuigd dat een regering die besluiten neemt op basis van vertrouwen een positiever beleid kan voeren, waarbij de mensheid weer centraal staat en verdienmodellen in de zorg meer losgelaten kunnen worden.

WELKE PARTIJEN MAKEN ZICH HARD VOOR DE ZORG?

Met de verkiezingen voor de deur hebben we daarom enkele partijen uitgelicht die zich hard willen maken voor een vrijer Nederland en daarbij ook de focus hebben op kwaliteitsverbetering in de zorg.

DE VVD GAAT VERDER WAAR ZE GEBLEVEN IS

De VVD is verantwoordelijk voor enorme bezuinigingen in de zorg. Zij kwamen met marktwerking en het steeds verder reguleren van zorgprocessen. De ontstane bureaucratie maakt de zorg voor veel zorgverleners onmogelijk. Daarnaast krijgen mensen steeds minder aandacht en gaat er steeds meer tijd naar administratie.

De VVD erkent dit en is van plan de doorgeschoten marktwerking en ontstane bureaucratie recht te zetten.

Een ander opvallend punt is het onderdeel over vaccineren. De VVD pleit namelijk niet voor meer vitaliteit, gezondheid en preventie, maar voor vaccineren als norm, met een indirecte vaccinatieplicht bij kinderen, om wederom op basis van angst de strategie te bepalen van de toekomst.
Helaas lezen we niet in de partijpunten van de VVD dat zij een gezonde leefstijl willen bemoedigen.

VAN ANGST NAAR VERTROUWEN

De partijen die we al langer kennen zoals Groen Links, CDA, PVDA en VVD blijven voortzetten waar we al meer dan een eeuw mee te maken hebben. Ze erkennen dat er zaken in de zorg veranderd moeten worden en dat de invoering van marktwerking vele nadelige gevolgen heeft gehad.
Denk aan het feit dat mensen die zorg nodig hebben nu veelal gezien worden als consument en beslissingen eerder worden genomen op basis van inkomsten dan om iemands gezondheid te verbeteren.

HOE KRIJGT NEDERLAND MINDER CHRONISCH ZIEKE MENSEN?

Ons zorgstelsel is gebouwd om mensen veelal te kunnen voorzien van acute zorg, zodat zij ook snel weer aan het werk kunnen nadat zij medische klachten hebben gehad. Ondanks de mooie punten waarin er aangegeven wordt dat mensen in de zorg meer waardering verdienen en de zorgkosten omlaag moeten, wordt er door geen enkele partij aangekaart hoe ervoor gezorgd gaat worden dat Nederland minder chronisch zieke mensen krijgt. Hoe we Nederland weer gezonder gaan laten leven en hoe ervoor gezorgd gaat worden dat mensen met een medische aandoening, beter gemaakt worden in de kern.

ER IS GEEN AANDACHT VOOR DE KERN VAN HET PROBLEEM: EEN ONGEZONDE LEEFSTIJL

Als je verschillende partijpunten naast elkaar legt dan zie je wel dat er aangegeven wordt waar de problemen tot uiting komen, maar er wordt wederom niet ingegaan op de kern van het probleem.
Veel mensen zijn ongezonder gaan leven in de afgelopen 50 jaar. Enerzijds komt dit door de welvaart  die we ervaren, anderzijds doordat bedrijven in de voeding- en farmaceutische industrie financieel gewin ervaren bij steeds meer zieke mensen.

We hebben behoefte  aan politieke partijen met idealen die een sterke  fundering hebben op basis van vertrouwen en die niet langer handelen vanuit angst. Ons menselijk lichaam is krachtig en met de wetenschap die de natuur ons geeft zijn we in staat hele goede dingen te bereiken.

INZETTEN OP EEN GEZONDE LEEFSTIJL

Het is belangrijk dat er meer wordt ingezet op een gezondere leefstijl. Onderdelen daarvan zijn de beperking van fastfoodketens en het stimuleren van gezonde voeding, zodat het aantrekkelijk wordt voor alle lagen van de bevolking om en minder bewerkt voedsel en meer groenten en fruit te eten.

Wanneer minder mensen chronisch ziek zijn, zal er een lagere belasting komen op onze zorgstelsel en hebben minder mensen structureel medicijnen nodig die de zorgkosten opdrijven.

Wanneer de zorgkosten lager worden doordat medicijngebruik afneemt, zal er ook ruimte ontstaan om de mensen werkzaam in de zorg de waardering te geven die zij verdienen.

Om dit voor elkaar te krijgen zie ik een hele belangrijke rol weggelegd voor de complementaire branche. Zij hebben de kennis en ervaring van het menselijk lichaam en de kracht van de natuur, wanneer je een brug slaat met de medische wetenschap heb je beide in handen om te kunnen evolueren.

WELKE PARTIJEN STIMULEREN DE FOCUS OP GEZONDHEID EN EEN VERBETERD ZORGSTELSEL VANUIT DE KERN?

Er zijn enkele partijen met een hele sterke visie over hoe de zorg anders ingericht kan worden en waarbij er aangegeven wordt dat een verdienmodel nooit de gezondheid en de belangen van de burgers mag overstijgen.

De afgelopen jaren zijn er ziekenhuizen failliet gegaan, zorgaanbieders zijn gaan concurreren met elkaar en de verzekeraars hebben vooral de focus op winst en bezuinigen. Het afgelopen jaar is dit pijnlijk duidelijk geworden toen Nederland in een lockdown moest vanwege de (zogezegd) beperkte zorgcapaciteit.

Er zijn enkele partijen die het complete plaatje van onze politiek willen veranderen naar een meer vrije democratie, waarin de burger beslist en er focus is op transparantie, zodat er beter beslist kan worden waar budget wel of niet heengaat.

De partijen Forum voor Democratie, Code Oranje en Vrij en sociaal Nederland hebben een andere kijk op de toekomst van onze democratie en gaan in hun partijpunten dieper in op de onderliggende oorzaken die aangepakt moeten worden om verbetering te krijgen in o.a. de zorg.

Vrij en Sociaal Nederland

Enkele belangrijke kernpunten van  deze politieke partij zijn met name de focus op gezondheid en de zorg breder zien dan enkel de wetenschappelijk onderbouwde medische zorg.

Zo pleiten zij voor het volledig opnemen van complementaire behandelingen in de basisverzekering en het aanbrengen van focus op preventie. Ook vinden zij het belangrijk dat er transparantie ontstaat op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, vaccins en de mogelijkheden en risico’s van kunstmatige intelligentie.

Zorg verlenen op basis van vertrouwen en niet handelen vanuit angst, winst maximaliseren en de focus op genezing in plaats van symptoombestrijding.

Ook geven zij aan dat er meer focus moet komen te liggen op het zelf in handen kunnen nemen van je gezondheid, waarbij er focus kan komen liggen op persoonlijke geneeskunde, compassie, zorg voor elkaar, liefde en vertrouwen.

Vrij en Sociaal Nederland heeft als een van de weinige partijen dan ook een onderdeel ‘Gezondheid en zorg’ in combinatie met ook ‘bewustzijn en ethiek’. Er wordt breder gekeken naar het welzijn van mensen en de ontwikkeling van kinderen waar het onderwijs een belangrijke rol in speelt. De verschillende aspecten die deel uitmaken van ons huidige overbelaste zorgstelsel worden aangekaart en in de kern beschreven waar aanpassing noodzakelijk is, gezien vanuit de politiek, de branche maar ook de verantwoordelijkheid voor de burgers zelf.

Voor de complete agenda van Vrij en Sociaal nederland, klik hier!

Forum voor Democratie

Het afgelopen jaar hebben we veel meer gezien van Forum van Democratie door onder andere de kritische vragen van Wybren van Haga in de Tweede Kamer over het beleid rondom COVID-19 en de buitenproportionele maatregelen die ook een groot deel van de zorg volledig plat hebben gelegd.

De complementaire zorg moest volledig sluiten en ook een groot deel van de reguliere zorg is afgeschaald door een extreem tekort op de intensive care als gevolg van jarenlange bezuinigingen.

Voor de komende verkiezingen wil Forum voor Democratie de vrijheid weer teruggeven aan de inwoners van Nederland en pleit voor een volledige democratie, waarbij belangrijke beslissingen in een referendum genomen worden. Belangrijk hierin is om te weten dat daardoor zaken als de mondkapjesplicht en de spoedwet er niet doorheen gekomen waren wanneer er gehoor gegeven was aan de wens van het Nederlandse volk.

Forum voor Democratie heeft met name de focus op de verbetering van kwaliteit in de zorg en wil dit meer belonen. Behandelingen die aantoonbaar goede resultaten opleveren moeten zichtbaar worden, waardoor er gezamenlijk kennis gedeeld blijft worden en er meer focus komt op ontwikkeling en verbetering.

Deze partij wil de bureaucratie terugdringen door het middel ‘ontregel de zorg’ en dat er minder op basis van de vinkjescultuur ingezet wordt, maar meer vanuit groei en verbetering. Belangrijk onderdeel voor het opschalen van de zorg is de heropening van de regionale ziekenhuizen die de afgelopen jaren hun deuren moesten sluiten.

In de agenda van Forum voor Democratie is ook te lezen waar de financiering voor de zorg vandaan moet komen en dat daarbij moet de focus meer komen te liggen op het belang van ons land. Daarbij geven zij aan dat er opnieuw gekeken moet worden naar de budgetten die gegeven worden aan Europese verdragen, ontwikkelingshulp en klimaatakkoorden.

Forum voor Democratie heeft met name de focus op het verbeteren en versterken van onze democratische positie, waarbij er gewerkt  gaat worden volgens het Zwitserse model. Ook wordt hierin aangegeven dat de rol van Gemeenten versterkt gaan worden en er meer organisatie plaats gaat vinden op regionaal niveau.

Wil je graag alle partijpunten van de FVD bekijken, dan kan dit hier! 

Code Oranje

Een nieuw initiatief dat het afgelopen jaar is ontstaan, heeft sterke overeenkomsten met de idealen van de eerder genoemde partijen. We hebben de afgelopen periodes in de politiek veelal gemerkt dat er nagenoeg geen sprake is van een werkelijke democratie.

Een keer per 4 jaar mogen we stemmen, maar vervolgens wordt er bij het samenstellen van een coalitie enorm onderhandeld over allerlei agendapunten en afgeweken van de mooie idealen die partijen hadden tijdens verkiezingscampagnes.

Code Oranje wil hierin een compleet nieuwe manier van democratisch beslissen opzetten, waarbij er van onder naar boven gewerkt gaat worden, met de focus op het belang van de inwoners in Nederland. Belangrijkste punten hierbij zijn ook het continu betrekken van de burgers bij elke belangrijke beslissing die genomen gaat worden en die van invloed gaat zijn op onze samenleving, daarbij is transparantie een belangrijke basis.

Voor de gezondheidszorg heeft Code Oranje voor nu met name de focus op meer preventie, verlaging van het eigen risico en meer zorg in de wijk en het heropenen van bejaardentehuizen. Op zich nog geen hele sterke punten, specifiek voor de zorg maar in combinatie met hun andere punten wel hoopvol. Zo willen zij de MKB en zzp’ers koesteren door meer vrijheid in het ondernemerschap te bieden. Aan de ene kant ook goede punten, maar specifiek in de gezondheidszorg nog een uitdaging als we kijken naar de hoeveelheid bemiddelingsbureaus waar zzp’ers van afhankelijk zijn.

Code Oranje is op dit moment nog bezig met het uitbreiden van de agendapunten die op basis van de wensen van burgers opgesteld gaan worden en elk moment bekend gemaakt gaan worden.

Wil je graag meer weten over het nieuwe initiatief van Code Oranje, dan kun je daarover hier meer lezen!

BELANGRIJK OM HET TOTAALPLAATJE TE BEKIJKEN

Na een crisisjaar als 2020 is het voor elke politieke partij handig om aan te geven dat er meer budget naar de zorg moet en dat  er opgeschaald moet worden in de zorgcapaciteit. Maar als we kijken naar de daadwerkelijke plannen van partijen hoe zij dit willen gaan organiseren blijft het aan de oppervlakte.

De VVD geeft aan de doorgeslagen bureaucratie en marktwerking ‘recht te willen zetten’, maar heeft dat tot op heden nog niet gedaan. Wanneer we na een crisisjaar weer aan de slag moeten met de wederopbouw van ons land, zal er kritisch gekeken moeten worden naar de beschikbare budgetten en hoe ervoor gezorgd kan worden dat er extra budget mogelijk is in de zorg. Enkel meer budget zal overigens het probleem in de zorg niet gaan oplossen, maar zal enkel een druppel op een gloeiende plaat zijn.

Constructief werken aan een verbeterd systeem vergt een sterke visie op basis van vertrouwen, waardoor groei en ontwikkeling kunnen ontstaan. Welke zaken zijn er nodig om mensen te stimuleren gezonder te gaan eten en hoe kunnen de boeren daaraan bijdragen? Is armoede onder een deel van de bevolking wellicht een oorzaak dat mensen meer en langduriger ziek zijn? Dan zal er ook gekeken moeten worden naar de oorzaken van de armoede en hoe ervoor gezorgd kan worden dat we een betere balans krijgen tussen inkomen en gezondheid.

Transparantie in onze politiek zal ook de focus moeten krijgen, zodat mensen tijdens een referendum goed onderbouwd een keuze kunnen maken en informatie gegeven wordt wat vanuit alle kanten belicht is. Nu wordt er vaak vanuit een kant informatie uitgelicht waardoor een keuze gemaakt wordt op basis van beperkte informatie, versterkt door de media.

Willen we bouwen aan een gezonder Nederland dan zullen we ook moeten kijken naar de algehele agenda van de politieke partijen waar een duidelijke visie voor de toekomst achter zit. Enkel meer budget voor de zorg beloven is niet meer voldoende, omdat er direct na de verkiezingen wederom onderhandelt zal  gaan worden over het verdelen van budgetten en de zorg dan wederom niet de aandacht krijgt, die het vanuit de kern aangepakt, nodig heeft.

KIES IN DE BASIS VOOR JE VRIJHEID, DAN ZAL GEZONDHEID EN ZORG VOLGEN

Als ondernemer in de zorg wil jij natuurlijk niets liever dan dat mensen weer gezond door het leven gaan. Wil je waardering voor het werk wat je doet en wil je de focus op het menselijke aspect en niet het bureaucratische werk wat is ontstaan.

Wanneer je in de basis kiest voor een partij wat een sterke visie heeft op de vrijheid van onze  samenleving zal de focus op gezondheid een logisch gevolg hebben. Al heb je alle welvaart in de wereld, zonder gezondheid ben je nergens!

Heel veel succes met het maken van je keuze voor de komende verkiezingen!