84a4d1ddd6577cb93520e1ba2c65bab4

5 punten die je moet controleren voor je een waarnemer of zorgverlener inhuurt

Je agenda zit helemaal volgepland maar je bent hartstikke ziek, de griep heeft je te pakken. Je kunt echt niet werken op deze manier.  Je zult dan voor vervanging moeten zorgen, zodat jouw cliënten wel de zorg krijgen die ze die dag nodig hebben.

Misschien krijg je wel zoveel werk aangeboden dat je het in je eentje niet meer aan kan en kies je ervoor om andere zorgverleners voor je te laten werken zodat je toch meer werk kunt aannemen.

In alle situaties waarbij jij degene die bent die werk uitbesteed aan een andere zorgverlener ben je verplicht om te controleren of deze zorgverlener geschikt is om goede zorg te verlenen. Dit noemt de overheid ‘de vergewisplicht’.

Met de vergewisplicht ben je verplicht (wanneer je andere zorgverleners inhuurt) te controleren of de zorgverlener die jij inhuurt in staat is de goede zorg te kunnen verlenen. Ook stelt de wet dat je moet kunnen aantonen hoe je deze controle hebt gedaan.

In deze blog delen we  5 effectieve manieren waarmee je kunt nagaan of deze zorgverlener die jij wilt inhuren in staat is goede zorg te verlenen.

DOE NAVRAAG BIJ EERDERE WERKGEVERS

Wanneer iemand komt solliciteren voor een nieuwe baan wordt er altijd vooraf gevraagd om een cv op te sturen. Aan het hand van jouw cv kan jouw (nieuwe) werkgever een keuze maken uit de kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek.
Op jouw cv staan jouw vorige werkgevers en deze geef je zelf op als referentie, zodat jouw eventueel nieuwe werkgever contact op kan nemen om navraag te doen naar jouw arbeidsverleden.

Totaal niet vreemd toch?

Wat wel vreemd is dat dit in zorg maar weinig voorkomt. Door de hoeveel zorgvragen is er structureel een tekort aan zorgverleners. Zorg kun je immers niet verplaatsen, mensen hebben het nu nodig en kunnen in veel gevallen niet 3 dagen wachten.

In veel gevallen wordt er snel gehandeld zodat er voldaan kan worden aan de zorgvraag. De vergewisplicht vind het (ondanks de drukte) belangrijk dat de juiste mensen in staat zijn goede zorg te verlenen.

Voordat je dus een zorgverlener inhuurt kun je navraag doen bij een van de vorige werk- of opdrachtgevers.

RAADPLEEG HET BIG REGISTER

Wanneer de zorgverlener die jij wilt gaan inhuren een BIG registratie heeft is het raadzaam dit te controleren.

Het BIG register is openbaar en kan op 2 manieren geraadpleegd worden:

 • Zoeken op kenmerken;
  • Geslacht
  • Voorletter(s)
  • Achternaam
  • Beroep
  • Geboortedatum
 • Of aan de hand van het BIG-nummer

Het raadplegen van het BIG register kan via: https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenmerken

RAADPLEEG HET REGISTER VAN ZORG EN WELZIJN

Het waarschuwingsregister verzameld gegevens van zorgverleners die zich niet aan de regels hebben gehouden. Denk hierbij aan diefstal, mishandeling of seksueel misbruik richting cliënten. Het raadplegen van het register gaat volgens een beveiligde omgeving. Op basis van de achternaam en de geboortedatum wordt er gekeken of deze persoon voorkomt in het register.

Mocht dat zo zijn dan kun je contact opnemen met de organisatie die de melding van deze persoon heeft gemaakt om te verifiëren of het om dezelfde persoon gaat.

NAVRAAG DOEN BIJ DE INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG (IGZ)

Voor zorgverleners die moeten voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten & Geschillen Zorg is het mogelijk om navraag te doen bij de inspectie gezondheidszorg. Door het controleren van het arbeidsverleden van de zorgverlener waar je mee wilt gaan werken voldoe je aan de vergwisplicht. Een belangrijk onderdeel van de Wkkgz.

Wil je de IGZ raadplegen dan kan dit via: https://bit.ly/2eJJstY

Door alle stappen te doorlopen van het aanvraagformulier controleert de IGJ of je bevoegd bent deze gegevens op te vragen. Het IGJ verstrekt je vervolgens gegevens over de zorgverlener betreft disfunctioneren. Het IGJ maakt alleen een aantekening van zorgverleners welke in het verleden dermate een gevaar hebben gevormd voor cliënten.

Via het aanvraagformulier krijg je antwoord op de vraag of de zorgverlener met die jij wilt gaan werken een aantekening heeft.

VRAAG OM EEN VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Wij adviseren om deze stap altijd toe te voegen ter controle voor de vergewisplicht. Wanneer je een zorgverlener wilt inhuren vraag dan om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden.

Voor zorgverleners die werkzaam zijn in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is het verplicht om een VOG te kunnen overhandigen die niet ouder is dan 3 maanden.

BEN JE VERPLICHT OM ALLE STAPPEN TOE TE PASSEN?

NEE! Je bent niet verplicht om alle stappen die we in dit blog benoemd hebben toe te passen. Wel is het belangrijk dat je kunt beargumenteren hoe de screening is verlopen en op basis van welke feiten je ervoor hebt gekozen in zee te gaan met de zorgverlener. We adviseren om sowieso meer te controleren dan enkel een Verklaring Omtrent Gedrag. Voeg daar sowieso altijd een dergelijke controle aan toe bij een van de genoemde externe partijen. Wanneer de zorgverlener beschikt over een BIG-nummer dan is het logisch om deze ook mee te nemen in de controle.

MAAK TENSLOTTE EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST OP

Wanneer je er samen klaar voor bent om aan de slag te gaan is het belangrijk dat overeengekomen afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

In deze overeenkomst is het belangrijk dat opgenomen wordt dat de zorgverlener die je inhuurt zich houd aan de eisen die jij stelt en waaraan je zelf ook kunt voldoen. Maak ook afspraken over welke werkzaamheden er worden opgepakt en hoe er omgegaan wordt met incidenten en eventuele klachten.

Volgens de Wkkgz is elke zelfstandige zorgverlener verplicht te werken volgens een kwaliteitssysteem. Kom hierin ook samen overeen volgens welk kwaliteitssysteem er door de zorgverlener gewerkt gaat worden.

Welke opties pas jij toe?

In deze blog hebben we de opties gedeeld die je kunt toepassen bij de screening van een zorgverlener. Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden. Laat ons vooral weten welke jij toepast!