0D2A0425

Ben ik verplicht te voldoen aan de Wkkgz?

Als je onder de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) valt, ben je verplicht om aan deze wet te voldoen. Je bent dus als zorgaanbieder verplicht om een  klachten- en geschillenregeling te hebben, zoals Zorg voor Zzp deze aanbiedt.

Wanneer je niet aan de Wkkgz voldoet, terwijl je hier wel verplicht toe bent, kan dit verschillende consequenties hebben. Met regelmaat worden er, namens de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), controles uitgevoerd. Deze controles worden gedaan door IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

Wanneer de IGJ erachter komt dat je niet voldoet aan de verplichtingen van de Wkkgz kan de IGJ je een aanwijzing geven of zelfs bevel opleggen. Hier moet je gehoor aan geven. Doe je dit niet, dan kan de IGJ je een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Last onder dwangsom houdt in dat je per week of per maand dat je de regels niet naleeft een boete moet betalen. Zodra je voldoet aan de verplichtingen van de Wkkgz worden de boetes stopgezet. Bij een last onder bestuursdwang grijpt de IGJ zelf in om ‘de zaken op orde te stellen’. De kosten die hiervoor gemaakt worden, moet de zorgaanbieder zelf bekostigen.

Weet je niet zeker of je überhaupt onder de Wkkgz valt, dan verwijzen we je door naar dit artikel.