cash_geld

De wetswijzigingen voor zelfstandige op een rij

Ondanks dat we ons nu in 2e helft van 2019 bevinden blikken we graag even vooruit naar 2021, het jaar waarin weer het een en ander gaat veranderen voor zelfstandigen. Het kan namelijk zijn dat jouw uurtarief aangepast moet worden.

Heb je een uurtarief wat hoger ligt dan 75 euro per uur, dan kan het zijn dat ook voor jou een aantal zaken gaan veranderen.

Wat betekend dit nu voor jou? Dat hebben we in deze blog op een rijtje gezet voor je!

Waarom een wetswijziging?

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest omtrent de wet DBA en daarvoor nog de VAR. De overheid wil er alleen aan doen om het ondernemerschap te stimuleren, maar wil schijnzelfstandigheid tegengaan.

Door een aanpassing te doen in voorheen de VAR, wat een flinke uitbreiding heeft gekregen met de Wet DBA, blijkt dit toch niet voldoende te zijn om ‘verkapt loondienst’ tegen te gaan.

‘Verkapt loondienst’ of ook wel ‘schijnzelfstandigheid’ genoemd betekend dat je als ondernemer bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om op zelfstandige basis werkzaam te zijn als bijvoorbeeld zzp’er of freelancer maar jezelf verhuurd aan slechts een opdrachtgever. We spreken dan in feite van een vast dienstverband, echter met veel meer risico’s voor de zelfstandigen dan voor de opdrachtgever. In de zorg is veel voorgekomen dat zorgverleners voorheen in loondienst werkte, maar (gedwongen) ontslag hebben genomen om zich vervolgens per uur weer in te laten huren door de voormalige werkgever. We spreken hierbij van een schijnconstructie. De overheid wil dergelijke constructies tegengaan, omdat het risico teveel rust op de schouders van de zelfstandige en er in veel gevallen sprake is van uitbuiting, door onderbetaling.

WAT GAAN ZZP’ERS MINIMAAL VERDIENEN?

Het minimumtarief voor zelfstandigen is een reeds veelbesproken onderwerp, daarom wordt hiervoor een belangrijke maatregel ingevoerd. Het minimumtarief van zelfstandigen gaat naar 16 euro per uur.

Ben je werkzaam voor particulieren klanten of zakelijke klanten dan maakt dit vanaf 2021 geen verschil meer en ben je verplicht minimaal 16 euro per uur te rekenen voor jouw werkzaamheden. Uiteraard is dit exclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten,- voorrijkosten,- of inkoopkosten. 16 euro per uur is het minimumtarief wat jij moet hanteren voor het uitvoeren van jouw diensten.

De overheid moet een grote groep zelfstandigen in bescherming gaan nemen, omdat er onder een grote groep zzp’ers meer dan 40 uur per week gewerkt wordt, maar zij onder het bestaansminimum leven. In 2017 leefde bijna 9% van de zzp’ers onder het bestaansminimum in tegenstelling tot nog geen 2% van de werknemers. Wanneer de overheid geen aanpassingen gaat doen voor zzp’ers lopen zij enorme risico’s wanneer zij arbeidsongeschikt of ziek worden.

Met de aanpassing in het uurtarief wil de overheid zelfstandigen de ruimte bieden om te sparen, zodat zij eventuele werkeloosheid-, ziekte of arbeidsongeschiktheid kunnen opvangen.

WAT VERANDERT ER VOOR ZELFSTANDIGEN MET HOGERE TARIEVEN?

Ben jij een zelfstandig ondernemer en hanteer jij een uurtarief van 75 euro of meer? Dan verandert er mogelijk ook iets voor jou.

De overheid gaat er vanuit dat jij met een dergelijk uurtarief in staat bent om of te sparen, of om jezelf te verzekeren tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hanteer je dit tarief en werk je langere periodes voor dezelfde opdrachtgever, dan kun je kiezen voor een zelfstandigenverklaring.

Let wel op, je krijgt deze verklaring alleen als je opdracht niet langer dan 1 jaar duurt en je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Met deze verklaring kun je met je opdrachtgever afspreken dat je als ondernemer zelfstandig werkt en je dus geen risico loopt op naheffingen zoals loonbelasting.

HOE ZIT HET MET DE HANDHAVING

De overheid heeft aangegeven dat vanaf 2021 deze aanpassingen definitief zullen zijn en alle zelfstandigen moeten voldoen aan deze nieuwe regels. De complexiteit van deze nieuwe regels is enorm, omdat er veel zelfstandig ondernemers ingezet worden op grote langlopende projecten. Zij voldoen aan alle eisen omtrent het ondernemerschap, maar vragen wel om enkele uitzonderingen.

Op dit moment wordt er door de belastingdienst en de overheid toezicht gehouden op ondernemers die moedwillig de regels omtrent ‘verkapt loondienst’ overtreden.