67274983_2350566881685719_276853407216566272_n

Heb ik volgens de Wkkgz een VOG nodig?

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een papieren document waaruit blijkt dat je gedrag in jouw verleden geen gevaar vormt voor een bepaalde functie of taak die je in de toekomst wilt uitvoeren. Hierbij wordt alleen naar zaken gekeken die betrekking hebben op de functie of taak. Zo hoeft een verkeersdelict geen gevolgen te hebben voor de aanvraag van een VOG in de zorg.

Heb ik een VOG nodig?

Of je een VOG nodig hebt, ligt aan de zorg die je verleent. Vaak wordt een VOG aangevraagd, omdat je nieuwe werkgever dit verplicht stelt of, omdat het moet van de wet. Sommige zorginstellingen zijn verplicht om een VOG op te vragen van hun nieuwe medewerkers. Het gaat dan om medewerkers die zij hebben aangenomen vanaf 1 januari 2016. De verplichting om een VOG aan te vragen, geldt voor:

  • Instellingen die zorg uit de Wlz (Wet langdurige zorg) verlenen.
  • Instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen, waar cliënten blijven overnachten en die vallen onder de zorgverzekering.

Waarom je in de Wlz een VOG nodig hebt

In de Wkkgz is bepaald dat een zorgaanbieder vergewisplicht heeft. Dit betekent dat je, als werkgever of opdrachtgever in de zorg, verplicht bent om te controleren of uw nieuwe medewerker geschikt is om contact te hebben met cliënten en om zorg te verlenen. Dit doe je door onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van uw nieuwe werknemer. Deze verplichting vloeit voort uit de Wkkgz die per 1 januari 2016 in is gegaan. De wet is geschreven vanuit het oogpunt van de bescherming van de cliënt.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen. Ten eerste kun je zelf naar de gemeente gaan. Hiervoor zul je ongeveer €41,35 moeten betalen. Wanneer je een aanvraag doet op internet via Justis, de online screeningsautoriteit van de overheid, zul je €33,85 moeten betalen.

Ook is het een mogelijkheid om je VOG te verkrijgen met behulp van Zorg voor Zzp. Wanneer je een lidmaatschap afsluit, bieden wij jou de mogelijkheid om een VOG aan te vragen. Hiervoor wordt slechts €7,95 in rekening gebracht.