Hoe is de Wkkgz ontstaan

Hoe is de Wkkgz ontstaan?

De kwaliteit voor het leveren van zorg vindt de overheid belangrijk. Dit is dan ook het voornaamste uitgangspunt geweest toen deze kwaliteitswet op 1 januari 2017 ingevoerd werd.

De overheid heeft met de Wkkgz wettelijk vastgelegd wat er precies verstaan wordt onder het leveren van goede zorg.

‘’Waar klachten zijn, zijn ook verwachtingen. Waar verwachtingen zijn, zijn kansen om ze te overtreffen’’

Het leveren van een goede kwaliteit is een belangrijk onderdeel en om deze kwaliteit binnen de zorg te kunnen waarborgen en verbeteren heeft de overheid  eisen wettelijk vastgelegd, waar elke zelfstandige zorgverlener zich aan dient te houden.

WAAROM IS ER DE WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)?

Voordat de Wkkgz op 1 Januari 2017 werd ingevoerd was er de Wkcz (en de Wkz), de kwaliteitswet die van toepassingen was op zorginstellingen. Met de enorme toename van zzp’ers in de zorg bleek de Wkcz niet meer voldoende te zijn.

Daarnaast was de Wkcz enkel toegespitst op de medische zorg en is deze binnen de Wkkgz uitgebreid naar ook de cosmetische-, psychische- en alternatieve zorg.

Cliënten zijn niet altijd tevreden over de manier waarop zij zorg hebben ontvangen, maar konden daarnaast ook moeilijk hun onvrede uiten. Dit enerzijds door de vele processen binnen grote instellingen en de druk op zorgverleners. Anderzijds omdat de grote groep zelfstandige in de zorg geen tijd of ruimte heeft om onvrede op een juiste manier op te lossen.

In de praktijk gebeurde dan ook vaak dat cliënten niet gehoord werden en bleven zitten met hun klachten. Grootste gevolg hiervan is dat zorgverleners ook niet leren van hun cliënten en zodoende de manier van zorgverlenen niet verbeteren. Het voornaamste doel van de overheid, met de invoering van de Wkkgz, is het verbeteren van de kwaliteit in de zorg. Dit kan enkel wanneer klachten inzichtelijk gemaakt worden, zodat zorgverleners op basis daarvan kunnen reflecteren en kunnen groeien in de kwaliteit van zorg.

WAAR ZORGT DE WKKGZ VOOR?

Binnen de Wkkgz zijn verschillende eisen opgenomen waar elke zelfstandige zorgverlener aan dient te voldoen, zodat gezamenlijk de kwaliteit in de zorg verbeterd kan worden.

Om dit voor elkaar te krijgen is inzicht de eerste stap. 

Per 1 Januari 2017 is elke zelfstandige zorgverlener in Nederland verplicht om zich aan te sluiten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris met geschilleninstantie. Doel hiervan is dat cliënten gratis terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, zodat zij hun onvrede of klacht kunnen uiten. Op deze manier wordt er een druk weggenomen bij de zorgverlener, doordat er een onafhankelijke klachtenfunctionaris hulp biedt bij het oplossen van de klacht.
Mocht de klachtenfunctionaris er niet in slagen om voor beide partijen een passende oplossing te bieden dan heeft de cliënt de mogelijkheid zich te wenden tot de geschillencommissie.
De geschillencommissie doet vervolgens een uitspraak over de klacht en kan een boete of schadevergoeding opleggen.

Door je als zorgverlener aan te sluiten bij een (erkende) klachtenregeling met geschilleninstantie voldoe je aan een belangrijke eis binnen de Wkkgz. Hierdoor zorg jij ervoor dat er een betere en snellere aanpak gerealiseerd wordt wanneer er onvrede is bij een van je cliënten.

De Wkkgz is er juist voor zorgverleners, zodat zij ook incidenten kunnen melden

Veel zorgverlener hebben het gevoel dat deze wetgeving eropuit is om zorgverleners enkel te controleren, echter is dat naar onze mening veel te kort door de bocht. Het verbeteren van kwaliteit is enkel mogelijk wanneer je in kaart brengt waar onvrede uit voort komt. Het is dan ook de bedoeling dat zorgverleners leren van hun fouten en zodoende de kwaliteit kunnen verbeteren.

Het is dus niet enkel een cliënt die een klacht kan indienen ook zorgverleners krijgen de mogelijkheid om incidenten te melden. Dit geldt voor medewerkers die voorvallen in de zorg moeten kunnen melden, maar ook voor zzp’ers.

Binnen de Wkkgz wordt beschreven dat het melden van incidenten moet worden verwerkt binnen de werkwijze van de zorgverlener. Hoe je dit organiseert mag je zelf bepalen, belangrijk is wel dat je regelmatig met collega’s voorvallen bespreekt, zodat er gezamenlijk van geleerd kan worden.

Cliënt en zorgverlener gaan meer samenwerken

Binnen de Wkkgz wordt beschreven dat je als zorgverlener verplicht bent om samen met de cliënt te bespreken wat het behandeltraject gaat zijn.

De inventarisatie gebeurd samen met de client, evenals het bespreken van het behandeltraject en de voortgang.
Deze zaken dienen allemaal opgenomen te worden in het cliëntendossier en moet voor beide partijen inzichtelijk zijn.

Wanneer er tijdens het behandeltraject zaken niet goed zijn gegaan is de zorgverlener ook verplicht dit te bespreken met de cliënt en dit op te nemen in het cliëntendossier.

Is alles naar verwachting verlopen en is je cliënt tevreden met de behandeling dan dien je dit uiteraard ook te vermelden in het cliëntendossier.

Binnen de Wkkgz wordt vaak gesproken vanuit de cliënt wat voor de zzp’er voor verwarring kan zorgen. De overheid schetst namelijk dat deze eis binnen de Wkkgz een sterkere positie biedt voor de cliënt.
Onze leden ontvangen ook klachten die onze klachtenfunctionaris in behandeling neemt. We merken dan ook dat juist zorgverleners ook sterk staan, wanneer zij alle informatie goed hebben opgenomen in het cliëntendossier.

VOOR WIE IS DE WKKGZ BEDOELD?

Binnen de oude wetgeving Wkcz en de Wkz waren enkel zorginstellingen benoemt, maar met de ingang van de Wkkgz is de groep waarop deze wet van toepassing is uitgebreid.

De Wkkgz is van toepassing op alle zorgaanbieders in Nederland. Denk daarbij aan ziekenhuizen (personeel), verpleeghuizen en zorginstellingen. Ook is de groep zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) opgenomen binnen de Wkkgz.

De Wkkgz is gericht op (zelfstandige) zorgverleners die werkzaam zijn in de cosmetische-, medische-, psychische- en alternatieve zorg.

ZIJN ER OOK UITZONDERINGEN BINNEN DE WKKGZ?

(zelfstandige) zorgverleners die werkzaam zijn in de cosmetische zorg vallen ook onder de Wkkgz, maar er zijn uitzonderingen.

Ben je werkzaam als schoonheidsspecialiste en gaan je behandelingen niet verder dan enkel het aanbrengen van verzorgende crèmes en het reinigen van de huid dan ben je niet verplicht te voldoen aan de Wkkgz.
Ben je werkzaam als visagiste en breng je niet-permanente make-up aan, dan val je ook niet onder de Wkkgz.

Ook zijn er uitzonderingen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp (jeugdwet). Deze specifieke groepen hebben uitzonderingen op de Wkkgz en hebben specifieke wettelijke eisen die in een andere wetgeving zijn opgenomen.

Een makkelijke vuistregel om te controleren of je moet voldoen aan de Wkkgz is:

Kun jij met jouw behandelingen geestelijke of lichamelijke schade toebrengen aan je cliënten? Dan dien je te voldoen aan de Wkkgz.

VAL JIJ ONDER DE WKKGZ?

Twijfel je of wil je graag controleren of je moet voldoen aan de Wkkgz dan kun je altijd ons eBook downloaden, waarbij we stap voor stap uitleggen hoe jij kunt controleren of je aan de Wkkgz moet voldoen.

Vind je het prettig als wij dit voor je controleren dan kun je uiteraard een mailtje sturen met je kvk gegevens, zodat wij op basis van je SBI-code kunnen controleren of je aan de Wkkgz moet voldoen.