Experts opinion. Sweet bright competent woman studying the results of the x ray and seeing improvements while old lady waiting for doctors diagnosis

Is de Wkkgz ook van toepassing op zzp’ers?

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) stelt een aantal verplichtingen aan zorgaanbieders. Er wordt geen onderscheidt gemaakt tussen grote of kleine aanbieders. Dit betekent dat niet alleen grote aanbieders, zoals een huisartsenpraktijk aan de Wkkgz moeten voldoen, maar ook kleine aanbieders, zoals zzp’ers die in de zorg werken.

De Wkkgz geldt niet alleen voor medische zorg, maar ook voor de cosmetische, geestelijke en de alternatieve branche.

Kortom, ben je zzp’er en werkzaam in de medische, cosmetische, geestelijke of alternatieve branche, dan moet je verplicht een  klachten- en geschillenregeling hebben, maar er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel:

  • Je verleent uitsluitend jeugdhulp op basis van de Jeugdwet.
  • Je verleent uitsluitend maatschappelijke ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
  • Je verricht specifieke handelingen die niet onder de wet vallen. Denk hierbij aan jobcoaches, werkcoaches, bemiddelen van zorg, handelingen van vrijwilligers in de zorg, doventolken, het aanmeten van brillen, het aanmeten van schoenen, niet-medischische pedicure behandelingen, opvoedingsadvies, het losmaken van spieren etc.

Bij Zorg voor Zzp kunt u een erkende klachtenregeling afsluiten voor slechts €5,66 per maand. Voor dat geld voldoe je volledig aan de eisen omtrent de klachtenregeling binnen de Wkkgz en je betaalt bij ons GEEN eigen risico*. Daarnaast kunnen jouw cliënten, mocht het nodig zijn, eenvoudig en zonder extra kosten terecht bij een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie.

*Alleen tandartsen betalen bij ons eigen risico.