Is de Wkkgz ook voor coaches?

Als het gaat om coaches wordt er door de Wkkgz onderscheidt gemaakt tussen twee verschillende takken, namelijk coaches die werkzaam zijn in de zorg en coaches die zich niet richten op de zorg. Bij coaches die zich niet richten op de zorg moet je denken aan onder andere re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches, werkcoaches etc.

Over het algemeen geldt dus dat coaches niet onder de Wkkgz vallen, maar er is een uitzondering op deze regel. Bent u werkzaam in de zorg als zorgverlener en heeft u hiernaast ook nog een praktijk die aan coaching doet, dan bent u wel verplicht om aan de eisen van de Wkkgz te voldoen.

Wanneer er uitsluitend aan coaching gedaan wordt en je hiernaast geen nevenactiviteiten verricht als professioneel zorgverlener dan geldt de Wkkgz niet voor jou.

Als je, na het lezen van dit artikel nog steeds niet zeker weet of je onder de Wkkgz valt, raden wij je dit artikel aan.

OOK INTERESSANT VOOR JOU

Risico's van Behandelingen voor Ondernemers: Wat je moet weten

Risico’s van Behandelingen voor Ondernemers: Wat je moet weten

Het Succes van Bedrijven: Klachten Voorkomen door Verwachtingsmanagement bij Klanten

Het Succes van bedrijven: Klachten Voorkomen door Verwachtingsmanagement bij clienten

PMU valt wel onder de Wkkgz

Belangrijke nieuwe informatie: Permanente make-up valt WEL onder de Wkkgz

DIRECT AANMELDEN VOOR DE KLACHTENREGELING?