21768351_133716293933713_5813268145124173349_n

Is een klachtenregeling hetzelfde als de Wkkgz?

Deze vraag wordt eigenlijk nagenoeg niet vaak gesteld door zzp’ers in de zorg, ze zijn er namelijk van overtuigd dat het hebben van een klachtenregeling of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoende is om aan de eisen van de Wkkgz te voldoen.

Regelmatig spreken we nieuwe doelgroepen aan, we zijn tenslotte op een missie. We willen dat in 2020 alle zelfstandige zorgverleners tenminste een klachtenregeling hebben. Wanneer we nieuwe doelgroepen aanspreken krijgen we vaak veel weerstand. Veel gehoorde reacties zijn ‘ik heb nog nooit van die wet gehoord, wat een onzin’ of ‘Ooh ja, de Wkkgz… nee die is op mij niet van toepassing ik werk namelijk parttime als zzp’er’ of ‘Een klachtenregeling heb ik niet nodig, ik heb een uitstekende beroepsaansprakelijkheidsverzekering’.

Ook stellen we vaak de vraag of zelfstandige zorgprofessionals weten aan welke eisen ze moeten voldoen volgens de Wkkgz. Vaak krijgen we dan als reactie dat het hebben van uitsluitend een klachtenregeling voldoende is.

Maar is dat ook zo?

WELKE EISEN STELT DE WKKGZ AAN ZELFSTANDIGE IN DE ZORG?

Als inwoner van Nederland stelt de overheid dat jij op de hoogte moet zijn van de wet- en regelgeving en hoe jij hier als inwoner van Nederland aan behoort te voldoen. Nou is niemand in Nederland in staat om een volledig wetboek uit zijn hoofd te kennen, maar weten we toch allemaal welke feiten strafbaar zijn.

De kwaliteitswet is op 1 januari 2016 al geïntroduceerd en op 1 januari 2017 is deze verplicht gesteld door de overheid en hebben zij de taak om ervoor te zorgen dat deze wetgeving nageleefd wordt. Voordat een wet nageleefd kan worden is het van belang dat degene die behoren te werken volgens een bepaalde wetgeving op de hoogte gebracht worden van:

A: Het bestaan van de wetgeving
B: Hoe te voldoen aan de wetgeving

Hier ligt een belangrijke taak voor branche- en beroepsorganisaties maar helpt de overheid uiteraard ook een handje mee.
Zij hebben op eigen initiatief een folder uitgebracht waarin alle eisen omtrent de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn opgenomen.

Simpel gezegd heeft de overheid hiermee voldaan en voorzien aan het verstrekken van informatie omtrent wet- en regelgeving. De folder is online te downloaden en door iedereen te lezen. Op deze manier worden regels omtrent wetgevingen verspreid.

Wanneer je nog nooit gehoord hebt van een wijziging in een wetgeving die nu ook op jou van toepassing is, begrijpen wij de reacties ook die we ontvangen van zelfstandige zorgverleners. Daar ligt voor ons ook de taak, zodat we op een simpele manier zorgverleners de kennis geven die zij nodig hebben om te voldoen aan de Wkkgz.

WAT ZIJN DE EISEN DIE BENOEMD WORDEN IN DE WKKGZ?

De eisen omtrent de Wkkgz zijn volledig  beschreven in de folder van de overheid. De inhoud van deze folder is online te vinden en voor iedereen inzichtelijk. De wetgeving is niet heel complex, maar de uitleg in de folder van de overheid kan wel voor verwarring zorgen. Wij hebben daarom op basis van de Wkkgz een eBook geschreven waarin we uitleggen hoe jij in 5 simpele stappen kunt voldoen aan de Wkkgz.

Waar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg simpelweg op neerkomt is dat jij als zorgverlener aan de slag gaat met het opzetten van een kwaliteitssysteem rondom de zorg die jij verleent. De onderliggende reden hiervan is dat jij als zelfstandige zorgverlener kunt reflecteren en zodoende de kwaliteit kunt verbeteren.

Welke onderdelen horen er dan in een kwaliteitssysteem:

  • Het voeren van  cliëntendossiers
  • Het registreren en melden van incidenten
  • Reflecteren op basis van klachten & incidenten (Eventueel met behulp van collega’s)
  • Het volgen van professionele standaarden
  • Noteer met wie jij allemaal samenwerkt en leg alles vast door gebruik te maken van schriftelijke overeenkomsten
  • Sluit je aan bij een (erkende) klachten- en geschilleninstantie

Dit zijn de belangrijkste onderdelen die beschreven worden in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) Met alles wat jij verplicht bent om bij te houden van jouw cliënten en partners is het belangrijk dat je rekening houd met de privacy en zul je ook de eisen omtrent de AVG moeten opvolgen.

NAAST EEN KLACHTENREGELING ZIJN ER DUS MEER EISEN WAAR JE AAN MOET VOLDOEN

Zoals hierboven benoemd en uitgebreid beschreven zul je inmiddels wel door hebben dat het hebben van uitsluitend een klachtenregeling niet voldoende meer is om volledig te voldoen aan de eisen die wet (Wkkgz) jouw stelt.

Dit was voor 1 januari 2016 nog anders, toen volstond uitsluitend een klachtenregeling. De eisen omtrent de Wkkgz zijn verder uitgebreid met de wijziging van de wet die na 1 januari 2016 van kracht is geworden.

HOE KUN JIJ ER NU VOOR ZORGEN DAT JE VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE WKKGZ JE STELT?

Het opzetten en voeren van een eigen kwaliteitssysteem is prima zelf te regelen, zorg er wel voor dat je hierbij rekening houd met ALLE eisen die de wet je stelt. Een klachtenregeling is echter een ander verhaal, deze dien je namelijk extern EN onafhankelijk te regelen.

Je klachtenregeling en geschilleninstantie heb je dan lopen via ons en daarmee voldoe jij aan de eis die de wet jou stelt op het gebied van de klachtenregeling.