Statue of Justice with scales in lawyer office. Legal law, advice and justice concept

Is er een inspectie die toeziet op het naleven van de Wkkgz eisen?

Jazeker! De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) is de partij die ervoor zorgt dat de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en de jeugdhulp beschermd en bevorderd wordt. De Inspectie controleert zowel zorginstellingen als zelfstandige zorgverleners en probeert met deze controle de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Wanneer de inspectie langskomt, controleert ze of aan alle verplichtingen, die beschreven staan in de Wkkgz, wordt voldaan. De controle wordt uitgevoerd namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Als de inspectie erachter komt dat er niet wordt voldaan aan de regels van de Wkkgz kan de inspectie je een aanwijzing geven. Je bent vervolgens verplicht om maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren. De inspectie kan je ook direct een bevel opleggen in plaats van een aanwijzing geven. Dit gebeurd alleen in gevaarlijke situaties, waarin de gezondheid en de veiligheid van cliënten in gevaar worden gebracht.

Wanneer er niet wordt geluisterd naar aanwijzingen of bevelen, zou de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op kunnen leggen. Dit doet ze om alsnog het bevel af te dwingen. Last onder dwangsom houdt in dat je, per week of maand dat je het bevel niet nakomt, een boete moet betalen. Zodra je, als zorgaanbieder of zorgverlener, voldoet aan de eisen van de Wkkgz zal de dwangsom worden stopgezet. Last onder bestuursdwang houdt in dat de inspectie zelf ingrijpt, of daar iemand voor inhuurt, wanneer er niet wordt voldaan aan de bevelen. De kosten die de IGJ hiervoor maakt, moeten betaald worden door de zorgaanbieder of de zorgverlener in kwestie.