Beautiful young nurse serves tea to an elderly lady in a private nursing home

Kan een ex cliënt een klacht indienen volgens de Wkkgz?

Dat kan zeker! De Wkkgz geeft geen concreet termijn aan waarbinnen een klacht ingediend moet worden. Dit betekent dat een klacht altijd kan worden ingediend en serieus genomen moet worden, ookal is het al twee jaar geleden. De vraag is alleen hoe je daar vervolgens als zorgverlener mee omgaat. Het is verstandig om als zorgverlener de klacht serieus te nemen en te onderzoeken hoe het komt dat het zo lang heeft geduurd tot de klacht is ingediend, zodat je kunt leren van je fouten. Dat is tenslotte grotendeels waarom de Wkkgz is opgezet.

In de praktijk worden wel degelijk klachttermijnen opgenomen in de klachtenregeling van zorgaanbieders. Dit doen ze om discussie achteraf te voorkomen. Als een klacht wordt ingediend, terwijl de klachttermijn van de zorgaanbieder al is overschreden, kan dit worden medegedeeld aan de cliënt.