Some coins and bills from the european union known as euro.

Kan ik een boete krijgen als ik niet aan de Wkkgz voldoe?

Jazeker! De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) is de partij die ervoor zorgt dat de regels voor de veiligheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp worden nageleefd. De IGJ controleert zowel grote zorginstellingen als kleine zelfstandige ondernemers op of ze aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen. Met deze controles probeert de inspectie de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Wanneer je niet aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoet, kan de IGJ je een aanwijzing geven. Deze aanwijzing dient direct opgevolgd te worden door middel van bepaalde maatregelen. Naast een aanwijzing geven, kan de IGJ je ook direct een bevel opleggen. Een bevel opleggen gebeurd alleen in situaties waarin de veiligheid en de gezondheid van je cliënten in gevaar zijn.

Als er niet wordt geluisterd naar aanwijzingen of bevelen, kan de IGJ een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Dit doet de inspectie om alsnog het bevel af te dwingen. Wat die twee begrippen precies inhouden, leggen we hieronder uit:

  • Last onder dwangsom: Als je het bevel van de inspectie niet nakomt, moet je per week of per maand dat je het bevel niet nakomt een boete betalen. Zodra je, als zorgaanbieder of zorgverlener, voldoet aan de eisen van de Wkkgz zal de dwangsom stopgezet worden.
  • Last onder bestuursdwang: Als je het bevel van de inspectie niet nakomt, zal de inspectie zelf ingrijpen of daar iemand voor inhuren. De kosten die de inspectie hiervoor maakt, moeten betaald worden door de zorgaanbieder of de zorgverlener in kwestie.

Je kunt, naast voor het negeren van bevelen, ook een boete krijgen voor het niet melden of het te laat melden van een incident. Er zijn een aantal incidenten die verplicht, binnen drie werkdagen nadat het incident heeft plaatsgevonden, bij de IGJ gemeld moeten worden. Het gaat hierbij om de volgende incidenten:

  • Calamiteiten in de zorg.
  • Geweld in de zorgrelatie.
  • Ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.

Onder geweld verstaan we wanneer een medewerker geweld gebruikt tegen een cliënt, wanneer een ander persoon die werkt in opdracht van de zorginstelling geweld gebruikt tegen een cliënt of wanneer er geweld gebruikt wordt tussen cliënten, die beide minimaal een dagdeel in de zorginstelling verbleven, onderling.