Hardware medical pedicure with nail file drill apparatus. Patient on pedicure treatment with pediatrician chiropodist. Foot peeling treatment at spa with a special device. Clinic of Podiatry Podology

Klachtenregeling voor pedicures

Er is behoorlijk wat ophef geweest over de vraag of een pedicure nu wel of niet moet voldoen aan de Wkkgz. Echter is dit wil het geval, al zijn er wat uitzonderingen. Als je als pedicure binnen de Zvw (Zorgverzekeringswet) of de Wlz (Wet langdurige zorg) actief bent, ben je verplicht om te voldoen aan de verplichtingen van de Wkkgz.

Het discussiepunt is dat pedicures vaak precies dezelfde zorg leveren binnen de Zvw en Wlz, als daarbuiten. Waarom zou je dan niet onder de Wkkgz vallen als je niet in die sector actief bent?

De Wkkgz zegt het volgende: ‘De wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen, maar alleen als er sprake is van aantasting of wijziging van het weefsel.’

Met andere woorden, als je als pedicure veranderingen aanbrengt aan het weefsel of het weefsel aantast, ben je verplicht om te voldoen aan de Wkkgz. Als je alleen de nagelplaat behandelt, hoef je je dus niet te houden aan de Wkkgz.

Bij de volgende behandelingen wordt het weefsel aangetast:

  • Wratweefsel met cryotherapie behandelen.
  • Granuloomweefsel met zilvernitraatstiften aanstippen.
  • Openstaande kloven met zwaluwstaartjes dichten.
  • Diverse typen clavi verwijderen met het scalpel.
  • Chemische pakking gebruiken bij neurovaculaire clavi of wratweefsel.

Als jij, als pedicure, bovenstaande behandelingen uitvoert bij je cliënten zou je volgens de wet vallen onder de Wkkgz. Wij kunnen dit echter niet bewijzen, omdat bijvoorbeeld tatoeëerders niet vallen onder de Wkkgz, terwijl zij overduidelijk wel het weefsel aantasten. Als pedicure zit je dus in een soort overgangsgebied waar nog niet veel duidelijkheid over is. Het is dus, als pedicure, aan uzelf om te bepalen in hoeverre u invulling geeft aan de Wkkgz.