Crystal healing is a pseudoscientific alternative medicine technique that uses semiprecious stones and crystals such as quartz, amethyst or opals.  Adherents claim that these have healing powers.

Moeten zorgverleners in de alternatieve zorg ook voldoen aan de Wkkgz?

Ja, zorgverleners in de alternatieve zorg moeten ook voldoen aan de Wkkgz! Sterker nog, dit is de eerste wet waarin de alternatieve zorg met naam en toenaam genoemd wordt. Al zijn er een aantal uitzonderingen.

Als zorgverlener in de alternatieve zorg hoef je alleen aan de Wkkgz te voldoen als jij, als zorgverlener, een mogelijkheid tot genezing biedt voor je cliënt of als er een mogelijkheid is dat jouw handelingen een behoorlijke kans op schade als gevolg kunnen hebben. Dit betekent dat bijna iedere zorgverlener in de alternatieve zorg onder de Wkkgz valt.

De Wkkgz waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede en snelle afhandeling van klachten en geschillen. De overheid wil met de Wkkgz zoveel mogelijk cliënten beschermen. Daarom is de reikwijdte van de wet uitgebreid vergeleken met de vorige zorgwetten en kunnen dus ook de cliënten die gebruik maken van alternatieve geneeswijzen profiteren van de voordelen die daaraan verbonden zijn.

WAT TE DOEN ALS U VALT ONDER DE WKKGZ?

Als je erachter komt dat je valt onder de Wkkgz, terwijl je dat nog niet wist, komt er veel op je af. Je moet vanaf nu aan bepaalde eisen voldoen. Ten eerste moet je beschikking hebben tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Daarnaast moet je ook aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.

Bij Zorg voor Zzp betaalt u €5,66 per maand. Voor dat geld voldoet u volledig aan de eisen omtrent de klachtenregeling binnen de Wkkgz. U bent dan namelijk aangesloten bij een erkende klachtenregeling en geschilleninstantie. Daarnaast kunnen uw cliënten, mocht het nodig zijn, eenvoudig en zonder extra kosten terecht bij een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. Verder betaalt u bij ons geen eigen risico*.

De andere verplichtingen waar u aan moet voldoen hebben wij ook voor u op een rijtje gezet!

 

*Alleen tandartsen betalen bij ons eigen risico