Nieuwemaan 11 februari 2021

Nieuwe maan 11 februari 2021 in Waterman, dit betekent het voor jou!

Nieuwe maan 11 februari 2021 in Waterman tot en met 19 februari. Waterman is in zijn element in zijn eigen maand.

WAT BETEKENT HET?

Met nieuwe maan bestaat de kans op een nieuw begin, wil men zijn potentieel uitleven, plannen maken en dromen waarmaken. Het is een heel goed moment om je dromen bijvoorbeeld te manifesteren via een ritueel. De maan staat dan tussen de aarde en de zon en is vanaf de aarde niet zichtbaar.

DE MAAN

De Maan in Waterman heeft behoefte aan onafhankelijkheid, vrijheid, ruimte en zichzelf ontwikkelen. De behoefte aan contacten, stimulansen en activiteiten wordt voelbaar. Men wil zich prettig voelen en zoekt geborgenheid bij gelijkgestemden of binnen een groep. Men zoekt bevestiging van zijn ideeën en gedachten via contacten. Zaken kan men nu helder en koel analyseren op een diepgrondige manier. Emoties en gevoelens dringt men dan terug, maar die komen toch weer bovendrijven. Gevolg is dat datgene wat zo helder was en inzichten gaf door die gevoelens men weer onzeker maakt. Dan gaat men het opnieuw overdenken en komt men in de vicieuze cirkel die lastig te doorbreken is. Het geeft wel de mogelijkheid om op een neutrale en kalme manier naar situaties te kijken en ermee om te gaan. Druk echter gevoelens en emoties niet weg, dat kan ten koste gaan van jezelf en de contacten.

Men is ontvankelijker voor of juist erg tegen allerlei theorieën, ideeën en sancties zoals die er nu zijn. Vooral tegen extreme opvattingen. Men zal in deze periode zich het meest aangesproken voelen door onconventionele opvattingen, ontwikkelingen en dat brengt opstandigheid met zich mee. Men wil voor zichzelf uitmaken wat goed of slecht is en niet opgelegd door wie dan ook. Dat kan maatschappij hervormend werken. Dan voelt men het leed van anderen aan en komt in verzet tegen onlogische en maatschappelijke ontwrichtingen die de vrijheid en de eigen ontwikkeling van ieder persoon in de weg staan. In deze periode wil men sociale verbeteringen zien. En dat kan positief of destructief uitwerken.

URANUS

Met Uranus, de planeet van Waterman, streeft men naar die vrijheid, gelijkheid en broederschap. Met deze maan kan men tot rebellie en in opstand komen bij dwang of een andere druk. Een periode om nieuwe zaken te ontwikkelen, om te ontplooien en dat vooral collectief. Zeker de creativiteit krijgt ook de ruimte. Met Maan in Waterman kan je objectief naar situaties kijken, omdat je afstand kan nemen van je emoties.

Dat kan wel lastig worden om dit te verwezenlijken. Miscommunicatie en misverstanden, beperkingen liggen op de loer.

Deze maan vraagt om als een havik te kijken, te observeren. Dat vraagt om een scherp oog, zaken helder te zien en om een moedig hart. Havik stelt kritische vragen om te toetsen of dat wat hij hoort en ziet wel of niet juist is. Deze periode vraagt om opmerkzaamheid en om te leren van je omgeving. Het leven geeft je tekens, want jouw leven is ook in deze periode een inwijding.