med_res

Op hoeveel vakantiedagen heb je recht als zzp’er?

Deze vraag ontvingen we afgelopen week in onze mailbox van iemand die overwoog als zelfstandigen haar werk voort te zetten.
Wanneer je werkt in loondienst heeft jouw werkgever te maken met wettelijke eisen die komen kijken bij het aannemen van personeel. Sommige branches hebben een CAO waarin alles is vastgelegd, maar in sommige branches is het bepalen van arbeidsvoorwaarden aan de werkgever een werknemer.

Vandaag in de BLOG daarom alles over het berekenen van vakantiedagen voor zzp’ers!

WETTELIJK MINIMUM

Wanneer je werkt in loondienst heb je wettelijk gezien recht op minimaal 4 keer het aantal uren dat je per week werkzaam bent.
Wanneer je bijvoorbeeld 25 uur per week werkt dan heb je recht op minimaal 100 vakantie-uren per jaar.

Dit komt neer op ongeveer 4 weken vakantie per jaar.

Veel mensen in loondienst die 40 uur per week werken hebben 25 vakantiedagen per jaar, wat neerkomt op 5 weken per jaar.

MAAR WAT ALS JE ZZP’ER BENT?

Was je voorheen in loondienst en werk je nu als zzp’er of overweeg je te gaan werken als zzp’er dan is er geen wettelijke verplichting omtrent vakantiedagen. De overheid is de afgelopen jaren steeds aanpassingen aan het doen omtrent wet- en regelgeving voor zzp’ers, omdat een grote groep zelfstandigen slechter af zijn dan in loondienst.

Omdat er binnen het ondernemerschap gekeken wordt naar andere zaken dan in loondienst, geniet je enerzijds van meer vrijheid. Maar wanneer je niet voldoende inkomen genereert uit je werkzaamheden en daardoor juist minder geniet van de vrijheid van het ondernemerschap kan een afweging om weer in loondienst te gaan soms niet eens zo slecht zijn.

INKOMEN, VAKANTIE EN WERKZAAMHEDEN

Start je als zelfstandigen dan is het goed om inzichtelijk te maken wat je nu hebt in loondienst. Ben je al langer werkzaam als zelfstandigen dan is deze opsomming ook voor jou van toepassing. We hanteren hierbij een fictief voorbeeld:

Medewerker in loondienst:

 • Salaris: €2.100 bruto per maand (€25.200)
 • Vakantietoeslag: 8% van bruto jaarsalaris (€2.016)
 • Vakantiedagen: 25 dagen per jaar
 • Sociale verzekeringen: Max. €9.483 
 • Reiskostenvergoeding: €0.19 per km (gem. 35km per/dag = €3.458 per jaar)

Wanneer je overweegt om verder gaan als zzp’er is het belangrijk om bovenstaande gegevens in te vullen naar jou eigen situatie.
bereken vervolgens hoeveel jij moet verdienen als zelfstandigen, wanneer jij exact dezelfde arbeidsvoorwaarden hanteert voor jezelf als wanneer je in loondienst bent.

Rekenvoorbeeld zelfstandigen:

Benodigd jaarinkomen €40.157 / 1.410 declarabele uren = €28,48 per uur

In dit rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van een minimum jaarinkomen. Wanneer je het rekenvoorbeeld goed bekijkt komen we uit op een uurtarief van €28,48 per uur bij een 40-urige werkweek. Zou je als zelfstandige op basis van deze berekening kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap dan kom je bedrogen uit.

BETER AF IN LOONDIENST

In sommige gevallen zijn zzp’ers beter af in loondienst als we uitsluitend kijken naar inkomen, arbeidsvoorwaarden en werkzame uren. Als zelfstandigen is het belangrijk dat je naast je eigen inkomen ook zorg draagt voor je onderneming.

Naast je eigen salaris krijg je ook te maken met bijkomende kosten zoals:

 • Huur pand / kantoor
 • Boekhouder / accountantkosten
 • Software
 • Marketing
 • Verzekeringen / abonnementen
 • Pensioen / AOV
 • Opbouw reserves
 • Investering in opleidingen / bijscholing

Ben je als zelfstandigen werkzaam dan is het goed om eens alles naast elkaar te leggen en te bekijken waar je als ondernemer nu staat en wat je zou verdienen wanneer je in loondienst zou zijn. Hoeveel vakantiedagen heb je nu? Hoe ervaar je de vrijheid van het ondernemerschap? Is er groei mogelijk voor je onderneming? Kun je makkelijk een stapje terug doen? Werk je meer dan 40 uur per week?

Allemaal vragen die je jezelf zou moeten stellen om te bekijken hoe jij er als zelfstandigen voor staat en waar ruimte is voor verbetering!

WIJ STIMULEREN HET ONDERNEMERSCHAP

Deze BLOG is anders ingestoken dan onze andere blogs en dat hebben we dit keer bewust gedaan. We krijgen regelmatig vragen van mensen die nu in loondienst werken die serieus overwegen om verder gaan als zelfstandigen. Ze weten niet waar ze moeten beginnen, maar verwachten wel dat er voldoende werk voor ze zal zijn. Er is in Nederland meer dan voldoende werk, echter is er ook veel slecht-betaald werk.

Wil je als zelfstandig ondernemer starten of je wilt juist groeien dan is het belangrijk je te focussen op goed betaalde opdrachten en niet voor een te laag uurtarief aan het werk te gaan. In dit artikel geven we daarom een vergelijking met iemand in loondienst.

Het is aan jou om nu te bekijken hoe dicht jij aan zit tegen iemand die in loondienst is en om te onderzoeken waar ruimte is voor groei.

Als ondernemer wil je tenslotte plezier en vrijheid ervaren, nietwaar;-)