Zorg voor Zzp gaat partnership aan met KIWA

Partnership met KIWA Mijn Keurmerk: Het kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de zorg!

KIWA is een bekend keurmerk wat ons begin dit jaar heeft benadert, met de vraag of wij openstaan voor een partnership zodat we samen zzp’ers kunnen ondersteunen op het gebied van wet- en regelgeving.
We zijn hierover samen in gesprek gegaan en we zijn, aan de hand van de standpunten die wij gezamenlijk innemen, tot een mooie samenwerking kunnen komen.

Waarom een partnership met KIWA?

KIWA is een bekende partij als het aankomt op certificering en het uitgeven van erkende keurmerken. Door middel van de juiste tools te verzamelen omtrent wet- en regelgeving zorgen zij ervoor dat zzp’ers zich kunnen laten certificeren voor bijvoorbeeld de WKKGZ.

Een belangrijke wetgeving voor zzp’ers die nog onvoldoende nageleefd wordt door zzp’ers die hieraan moeten voldoen. De verschillende eisen omtrent de Wkkgz zijn helder, echter voor zzp’ers ook vaak verwarrend en een bron van irritatie. Weer moeten zij allerlei administratieve handelingen doen om aan het werk te kunnen. Daarnaast is de wetgeving ook zeer uitgebreid en moet er goed gekeken worden naar de zzp’ers en hoe zijn of haar werkzaamheden ingericht zijn.

KIWA ondersteund hierbij door het aanbieden van Mijn Keurmerk. Een handige tool waar je voor 96 euro per jaar gebruik van kunt maken, zodat je een handige checklist hebt om te voldoen aan de Wkkgz.

WELKE POSITIE NEMEN WIJ IN BIJ DE VERPLICHTING VAN EEN KEURMERK?

In Nederland zijn er enkele keurmerken waarbij bemiddelaars het verplicht stellen een keurmerk te voeren. Zo kennen we in Nederland het HKZ keurmerk wat vrij kostbaar is en waarbij een audit op locatie gedaan wordt. Maar ook het KIWA keurmerk wordt door meerdere bemiddelaars verplicht gesteld.

Dat bemiddelaars het verplicht stellen dat een zzp’ers een keurmerk voert is niet iets waar wij achter staan. Het voldoen aan wet- en regelgeving kan namelijk ook prima zelf georganiseerd worden. Daarnaast is het werken voor bemiddelaars ook niet iets wat wij willen bemoedigen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HET HKZ KEURMERK EN HET KIWA KEURMERK

In principe zijn beide keurmerken gebaseerd op het voldoen aan wet- en regelgeving omtrent de Wkkgz. Verschil zit hem grotendeel in de kosten en de manier waarop het keurmerk verstrekt wordt.

Zo verplicht de HKZ een audit op locatie en zijn de kosten van het HKZ keurmerk erg hoog. Kosten die naar onze mening en visie onnodig zijn om te maken als zzp’ers.
Daarnaast staan wij niet achter het verplicht stellen van een keurmerk waarbij er een ‘samenzwering’ is tussen belanghebbende partijen die met name vertegenwoordigd is door bemiddelaars en brancheverenigingen.

Het KIWA keurmerk is met name gericht op het eenvoudig op orde stellen van de eisen omtrent de Wkkgz aan de hand van een checklist. Wanneer je alle documenten hebt aangeleverd kun je deze binnen het KIWA Mijn Keurmerk portaal zelfstandig beheren. Daarbij kun je het keurmerk voeren en daarmee dus aantonen dat jij als zzp’er voldoet aan de eisen omtrent de Wkkgz.

WAAROM WIJ EEN KEURMERK ABSOLUUT NIET WILLEN VERPLICHTEN?

Een keurmerk is een handig middel om aan te tonen of je voldoet aan bepaalde eisen. Vaak stellen keurmerken niet zoveel voor, als enkel een betaald lidmaatschap.
Daar kunnen wij dan ook niet achter staan, omdat er niet gekeken wordt naar de kwaliteit die iemand daadwerkelijk levert.

Stel je hebt de eisen omtrent de Wkkgz op orde en je voer het KIWA keurmerk, dan voldoe je aan de eisen die de wet stelt. Maar er is geen enkel zicht op de kwaliteit die jij daadwerkelijk levert. Hoeveel klachten ontvang je bijvoorbeeld per jaar? Hoeveel incidenten heb je moeten melden? Wat waren daar de gevolgen van?

De basis van de Wkkgz het verbeteren van kwaliteit in de zorg, wanneer je kwaliteit wilt verbeteren is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen waar zaken niet goed gaan. Vervolgens in kaart brengen waar verbetering heeft plaatsgevonden en vervolgens besluiten of een keurmerk na 1 of meerdere jaren nog steeds verstrekt kan worden.

Helaas is dat niet hoe de meeste keurmerken in elkaar steken.
Vandaar ook dat wij het verplicht stellen van een keurmerk niet juist vinden en dus ook absoluut niet willen verplichten.

HOE KUN JE ZELFSTANDIG DE EISEN OMTRENT DE WKKGZ OP ORDE KRIJGEN, ZONDER KEURMERK?

Vind je het handig om middels het platform van KIWA de eisen omtrent de Wkkgz op orde te brengen dan is dat uiteraard verstandig. Je mag dan een keurmerk voeren, waarbij je kunt aantonen dat je de eisen omtrent de Wkkgz op orde hebt. KIWA is een gerenommeerde partij die vertrouwen wekt, vandaar ook dat veel bemiddelaars KIWA als verplicht stellen.

Wil je liever de eisen omtrent de Wkkgz zelf op orde brengen dan staan wij daar alleen maar achter. Je kunt hiervoor een van onze lezingen bijwonen, waarbij je in 1,5 uur uitleggen hoe jij zelfstandig kunt voldoen aan de eisen omtrent de Wkkgz.

Wij zijn erg blij met het partnership wat wij zijn aangegaan met KIWA omdat dit een belangrijk onderdeel is van onze missie. In dit artikel heb je dan ook kunnen lezen welke standpunten wij innemen ten overstaande van verschillende keurmerken en hoe jij hierin zelfstandig een keuze kunt maken.

Natuurlijk zijn wij ook erg benieuwd hoe jij tegenover een dergelijk keurmerk staat en wat jouw bevindingen zijn. Laat het ons dus ook vooral weten! Wil je je graag aanmelden voor een van onze lezingen dan kan dat via: www.zorgvoorzzp.nl/events We praten je dan in 1,5 uur tijd volledig bij over de eisen omtrent de Wkkgz!

Hopelijk tot snel!