Professionele standaardsen als basis van goede zorg

Professionele standaarden als basis voor het verlenen van goede zorg

Om ervoor te zorgen dat goede zorg het uitgangspunt is, heeft de overheid ervoor gekozen om dit te beschrijven in professionele standaarden. Met het groeiende aantal beroepen en de toevoeging van alternatieve behandelingen, is er regelmatig de vraag welke professionele standaarden je zou moeten volgen.

Professionele standaarden voor wie?

Wat binnen de Wkkgz opvalt is dat de wetgeving is ontstaan vanuit de reguliere zorg, waarna later de complementaire beroepen zijn toegevoegd. Niet alles sluit daarom even mooi aan op de branche waarin jij je wellicht bevindt. Vanuit de reguliere gezondheidszorg wordt er gewerkt met protocollen, de meest bekende zijn de Vilans Kick Protocollen, (waar onze leden GRATIS gebruik van kunnen maken) die beschrijven wat de stappen van de handelingen behoren te zijn. Jij bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de bevoegdheid om handelingen uit te voeren en ook voor het regelmatig laten toetsen van handelingen die je meer dan 3 maanden niet gedaan hebt. Voor de reguliere gezondheidszorg is het volgen van protocollen iets wat al jaren bestaat, maar binnen de complementaire branche is dat veel minder vanzelfsprekend. Het volgen van professionele standaarden komt dan ook voort uit het ontstaan van de Wkkgz, die eerder volledig gericht was op de reguliere gezondheidszorg. Ben je werkzaam in de complementaire branche of bestaat jouw werk met name uit het begeleiden en coachen van jouw cliënten? Dan wordt het goed verlenen van hulp je geleerd tijdens je opleiding en vervolgens leer je verder in de praktijk. Deze manieren van werken worden veel minder gevangen in de professionele standaard.

WAAR KUN JE TERECHT VOOR DE PROFESSIONELE STANDAARD?

De overheid heeft in samenwerking met verschillende beroepsorganisaties de professionele standaard beschreven. Goed om te weten: je  bent als ondernemer niet verplicht om je aan te sluiten bij een beroepsorganisatie. Je bent natuurlijk wel vrij om dat te doen en om de professionele standaarden die de beroepsorganisatie heeft ontwikkeld te volgen.

JE BEHANDELINGEN VERGOED DOOR DE VERZEKERAAR?

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om hun onderneming naar eigen inzicht op te bouwen en daarbij geen aansluiting te zoeken bij een beroepsorganisatie. Toch ontkom je er niet altijd aan, vooral wanneer je wilt dat jouw behandelingen vergoed worden door de verzekeraar, die een aansluiting bij een beroepsorganisatie eist. Dit wordt door velen ervaren als een belemmering in het vrij ontwikkelen van goede zorg.

DOE WAT PAST BIJ JOU!

De overheid heeft met deze kaders geen harde eisen gesteld en geeft daarmee aan jou als ondernemer een stukje vrijheid  om je kwaliteiten te blijven ontwikkelen. Vind je het juist prettig om te werken volgens de kaders van een beroepsorganisatie, dan kun je onderzoeken welke bij jou past  en wat zij voor je kunnen regelen.