content-banner

Val ik onder de Wkkgz?

Vanaf 1 januari 2016 is er voor zelfstandige zorgverleners behoorlijk wat veranderd. Vanaf 2016 vallen namelijk niet alleen organisaties, maar ook zelfstandige zorgverleners onder de nieuwe kwaliteitswet Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Hoe weet je of je, als zelfstandige zorgverlener, aan de verplichtingen van de Wkkgz moet voldoen? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet

Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een document gepubliceerd waarin staat verwerkt wie er precies aan de Wkkgz moet voldoen, omdat het niet voor iedereen duidelijk is voor wie deze wet nu precies geldt.

Je valt als zzp’er onder de Wkkgz als:

 • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met één van de hieronder staande SBI-codes:
  • 47.43 (apotheken)
  • 47,74 (winkels in medische en orthopedische artikelen)
  • 86 (gezondheidszorg)
  • 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting)
  • 96.02 (schoonheidsverzorging)
 • Je verleent zorg die door de Zorgverzekeringwet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd wordt.
 • Je verleent zorg die door de Wet publieke gezondheid gefinancierd wordt.
 • Je bent geregistreerd in het BIG-register.
 • Je verricht handelingen die genezing van de klant in het vooruitzicht stelt, zoals:
  • complementaire geneeswijzen
  • alternatieve geneeswijzen
 • Je verricht cosmetische handelingen.
 • Er is een mogelijkheid dat je lichamelijke of psychische schade kan aanrichten ten gevolgen van jouw behandeling.
 • Je verricht handelingen als arbodienst, bedrijfsarts, keuringsarts of verzekeringsarts op eigen verzoek van de cliënt.

Uitzonderingen:

 • Je verleent uitsluitend jeugdhulp op basis van de Jeugdwet.
 • Je verleent uitsluitend maatschappelijke ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Je verricht specifieke handelingen die niet onder de wet vallen. Denk hierbij aan jobcoaches, werkcoaches, bemiddelen van zorg, handelingen van vrijwilligers in de zorg, doventolken, het aanmeten van brillen, het aanmeten van schoenen, niet-medischische pedicure behandelingen, opvoedingsadvies, het losmaken van spieren.