IMG_0495

Waar kan ik me registreren voor de Wkkgz?

Je registreren voor een wetgeving is simpelweg onmogelijk en dat geldt dus ook voor de Wkkgz. Toch denken veel zzp’ers dat ze zich ergens kunnen registreren, zodat zij daarmee voldoen aan de Wet Kwaliteit, klachten & geschillen zorg, echter dat is niet juist.

Deze verwarring komt deels ook omdat er enkele partijen in de markt deze informatie verstrekken, waardoor er misvattingen ontstaan. De Wkkgz is een wetgeving die bestaat uit 5 eisen, waaraan een zzp’er moet voldoen. Deze eisen delen wij in ons eBook die je gratis kunt downloaden.

In dit artikel leggen we je uit hoe je wel kunt voldoen aan de Wkkgz en waarom het niet mogelijk is je hiervoor te registreren, ondanks dat andere partijen dit wel verkondigen. Met dit artikel willen we je duidelijkheid geven over de inhoud van de wetgeving en voorkomen dat je denkt te voldoen aan de Wkkgz en achteraf blijkt dat je niet aan de eisen voldoet.

Wanneer je een verkeersovertreding maakt, krijg je daar automatisch een boete voor thuisgestuurd welke je moet voldoen aan de CJIB. Verkeersovertredingen zijn wettelijk vastgesteld en daar moet iedereen zich aan houden, doe je dit niet dan krijg je een boete. Er bestaat geen verzekering of abonnement waarbij je je kunt registreren, zodat je verkeersovertredingen mag maken en dus voldoet aan alle wetten die beschreven zijn.

Dit klinkt waarschijnlijk helemaal logisch voor je en toch is de meest gezochte term in Google ‘hoe kan ik me registreren voor de Wkkgz’. Het is simpelweg niet mogelijk om je te registreren voor de Wkkgz of enige andere wetgeving in Nederland. Een wet is vastgesteld en wordt opgebouwd uit verschillende eisen waaraan je moet voldoen. De Wet Kwaliteit Klachten & Geschillen zorg bestaat uit 5 eisen waar je als zzp’er aan moet voldoen.

Vanwaar die verwarring omtrent de Wkkgz?

Wanneer er een nieuwe wetgeving in werking wordt gesteld is het belangrijk dat de inhoud van de wetgeving op de juiste manier wordt verspreid. De rijksoverheid is hierin leidend en wordt daarin ondersteund door verschillende instanties. Zo is o.a. de IGJ betrokken bij de naleving van de Wkkgz door zzp’ers die moeten voldoen aan deze wetgeving.

De Wkkgz is opgebouwd uit 5 stappen welke bijna allemaal zelfstandig uitgevoerd kunnen worden, enkel het aansluiten bij een klachtenregeling met geschilleninstantie dienen zzp’ers extern te doen. Met de eis binnen de Wkkgz aan zzp’ers om zich aan te sluiten bij een (erkende) klachtenregeling met geschilleninstantie zijn er ook organisaties ontstaan die dit faciliteren.

Je kunt je als zzp’er bij 5 verschillende organisaties aanmelden die erkend zijn bij de rijksoverheid en die benoemd worden door KIWA. Toch is er omtrent de naleving van de Wkkgz veel verwarring ontstaan en dat komt door enkele partijen die anders omspringen met de eisen omtrent de Wkkgz.

Vermelding Wkkgz registratie bij NIBIG

Een van de partijen in Nederland die verkeerde informatie verstrekt is het NIBIG. Wanneer je zoekt naar ‘registratie Wkkgz’ kom je op de website terecht van het NIBIG waarin wordt aangegeven dat wanneer je je aanmeld bij NIBIG, je een Wkkgz registratie hebt. Dit is echter misleidende informatie omdat een Wkkgz registratie wettelijk niet mogelijk is. Wat zij hiermee bedoelen is dat je aangesloten kunt zijn bij een klachtenregeling met geschilleninstantie en daarmee voldoet aan slechts een eis die benoemd wordt binnen de Wkkgz.

De overige 4 eisen die benoemd worden binnen de Wkkgz hebben wij uitgebreid toegelicht in ons eBook welke je gratis kunt downloaden. Hierin leggen we uit welk belang er is om de Wkkgz nauwkeurig na te leven, zowel voor zzp’ers als voor cliënten.

Ook wordt er bij een registratie van het NIBIG een logo uitgereikt welke leden moeten plaatsen op hun website, zodat cliënten zien dat er voldaan wordt aan de Wkkgz. Ook hierin wordt er misleidende informatie verstrekt, door onwetendheid van de zzp’er, met gevolgen voor cliënten. Juist iets wat de overheid graag wil tegengaan en wat de verbetering van kwaliteit in de zorg tegengaat.

Wanneer cliënten dan ook het  logo van NIBIG zien, moeten zij erop bedacht zijn dat de zzp’er waar zij onder behandeling zijn mogelijk niet alle eisen omtrent de Wkkgz op orde heeft. Mocht de cliënt een klacht hebben dan kunnen zij gelukkig wel ergens terecht, omdat de zorgverlener de eis omtrent de klachtenregeling wel op orde heeft.

Verzekeringen ‘kopen’ eisen omtrent de Wkkgz af

Binnen de Wet Kwaliteit Klachten & Geschillen zorg wordt er niet gesproken over verplichte verzekeringen voor zzp’s die moeten voldoen aan de Wkkgz. Toch is het aan te raden om enkele verzekeringen af te sluiten die je als ondernemer altijd nodig hebt. Meer informatie over verzekeringen vind je hier!

Wij adviseren altijd om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zodat je een dekking hebt voor de boete die mogelijk opgelegd wordt wanneer je een klacht hebt ontvangen van je cliënt. Mocht de klachtenfunctionaris er niet in slagen om tot een passende oplossing te komen voor beide partijen dan kan de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie. Zij doen vervolgens een bindende uitspraak met eventueel een boete.

De boete die opgelegd wordt dien je als zzp’er te voldoen, echter wanneer je een aansprakelijkheidsverzekering hebt is deze boete gedekt. Het is dus zeker aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Er zijn echter verzekeraars die aangeven dat aansluiten bij een erkende klachtenregeling met geschilleninstantie niet noodzakelijk is omdat je hiervoor verzekerd bent. Ook dit is geen juiste informatie, omdat je je niet kunt verzekeren voor een wetgeving.
Zoals hierboven beschreven zijn er eisen die ten grondslag liggen aan een wetgeving, die van toepassing is op een specifieke groep zzp’ers. Belangrijk is daarom dat je voldoet aan deze eisen en je daarnaast goed laat verzekeren.

Als ik me niet kan registreren voor de Wkkgz, wat moet ik dan wel doen?

Je simpelweg registreren voor de Wkkgz is niet mogelijk, evenals het afkopen van de eisen bij een verzekering. De eisen omtrent de Wkkgz zijn helder en worden door de overheid via de handreiking in een compleet document verstrekt. Toch geeft dit voor veel zzp’ers nog onduidelijkheid, want wanneer moet je nu voldoen aan de Wkkgz? Welke eisen bevat deze wetgeving en hoe krijg ik die eisen op orde?

Wij vinden de Wkkgz een erg belangrijke wetgeving, die zorg draagt voor een verbetering van kwaliteit in de zorg. Iets waar iedereen in Nederland ontzettend veel behoefte aan heeft. Wij hebben dan ook een belangrijke missie en dat is een sterke positie innemen richting overheid en verzekeraars om de kwaliteit van zorg aan te tonen. We starten daarom met het verstrekken van informatie over deze belangrijke wetgeving aan zzp’ers die moeten voldoen aan de Wkkgz.

De eisen omtrent de Wkkgz hebben we uitgewerkt in ons eBook welke je gratis via onze website kunt downloaden. Ook geven we lezingen waar je gratis aan mag deelnemen, zodat je in 1,5 uur tijd precies weet hoe je aan de Wkkgz kunt voldoen.

Ben je op dit moment nog niet aangesloten bij een (erkende) klachtenregeling met geschilleninstantie dan verwelkomen we je graag bij Zorg voor Zzp. Wanneer je je bij ons aansluit heb je niet alleen de eerste eis binnen de Wkkgz op orde, maar lever je ook een belangrijke bijdrage door ons te steunen bij onze missie.

Samen gaan we voor verbetering van kwaliteit in de zorg, door klachten te reduceren en daarmee en sterke positie in te nemen richting overheid en verzekeraars!