Zorg voor ZZP - FAQ Waar staat de afkorting Wkkgz voor

Waar staat de afkorting Wkkgz voor?

De afkorting Wkkgz staat voor de Wet Kwaliteit, Klachten & Geschillen zorg.

Deze wetgeving is van toepassing op zelfstandige zorgverleners die werkzaam zijn binnen de Cosmetische, Geestelijke, Medische en alternatieve zorg. Deze wetgeving is naast  voor zzp’ers ook van toepassing op zorginstellingen, ziekenhuizen en vennootschappen.

De Wkkgz is een kwaliteitswet waarbij de overheid erop wil toezien dat de kwaliteit geleverd wordt in de zorg. Een belangrijk onderdeel van de wetgeving zijn de eisen omtrent de behandeling van klachten. Cliënten moeten namelijk de mogelijkheid krijgen om onvrede of klachten te kunnen uiten. Deze dient vervolgens op een professionele manier door een onafhankelijke partij opgelost te worden.

Hiervoor heeft de overheid als eis gesteld dat alle zelfstandige zorgverleners, zich tenminste, moeten aansluiten bij een onafhankelijk klachtenregeling met geschilleninstantie!