Wat is de AVG?

Overheden, het bedrijfsleven en verenigingen in de EU moeten allemaal voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG is een privacywet die ervoor zorgt dat mensen meer privacyrechten hebben. Consumenten hebben door de AVG meer zeggenschap over hun gegevens en kunnen beter voor zichzelf opkomen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Bedrijven en organisaties zijn verplicht om hun systemen en processen aan te passen aan de AVG.

De AVG geldt voor alle bedrijven, scholen, zorginstanties etc. die de gegevens van hun klanten, personeel of andere inwoners uit de EU vastleggen. Bijna alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp’ers en klein mbk.

Tegenwoordig vallen werkzaamheden sneller onder de privacywet dan voorheen. Naast namen en adressen vallen tegenwoordig ook gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, IP-adressen, e-mailadressen etc. onder de wet. Zelfs als je niet weet wie zich bevindt achter deze gegevens moet je ze als privacygevoelig behandelen.

De AVG dwingt ondernemers om bepaalde maatregelen te nemen. Iedereen heeft verantwoordingsplicht en moet kunnen aantonen dat hij/zij zich aan de wet houdt. Als ondernemer moet je kunnen aantonen dat je toestemming hebt gekregen voor het verwerken van de persoonsgegevens en dat je de juiste maatregelen hebt genomen om te voldoen aan de AVG.

Als je je niet houdt aan de AVG kan, in Nederland, de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) je bedrijf of organisatie sancties opleggen van maximaal €20.000.00,- of 4% van je wereldwijde omzet.

OOK INTERESSANT VOOR JOU

PMU valt wel onder de Wkkgz

Belangrijke nieuwe informatie: Permanente make-up valt WEL onder de Wkkgz

_psw4-ohmh-full

Sta jij open voor verandering of ben je aan het uitstellen?

ZorgvoorZZP+Amber&Wolf-33

Voel jij je als ondernemer ook verloren tussen alle wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen?

DIRECT AANMELDEN VOOR DE KLACHTENREGELING?