zorg voor  zzp

Wat is de functie van een geschillencommissie?

Iedereen maakt fouten en als je cliënt een klacht heeft, is het wel zo fijn als hij/zij ergens terecht kan. Een belangrijke reden hiervoor is dat cliënten te allen tijde de mogelijkheid moeten hebben om hun klacht te kunnen indienen en dat hier vervolgens een oplossing voor geboden moet worden. Verder verbeteren we hierdoor samen de zorg, omdat we kunnen leren van de openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen.

Als jij en jouw cliënt samen niet tot een oplossing kunnen komen, kan je cliënt contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal vervolgens het gesprek met jullie aangaan. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris is onderdeel van een externe klachtenregeling en als jij en jouw cliënt genoodzaakt zijn om hier gebruik van te maken, worden hier geen kosten aan verbonden.

Het kan voorkomen dat het gesprek met de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing leidt voor de cliënt. Als dit zo is, geeft de cliënt dit aan bij de klachtenfunctionaris zodat de klachtenfunctionaris hem/haar kan begeleiden richting een geschillencommissie. De geschilleninstantie zal vervolgens ook met jou en je cliënt in gesprek gaan en tot een oplossing komen. Deze oplossing is bindend!

Een geschillencommissie is een instantie die beslist over zakelijke kwesties waar mensen het niet over eens kunnen worden. Een geschillencommissie wordt vaak ingesteld door een brancheorganisatie en behandeld meestal alleen kwesties van een bepaald vakgebied. In een conflict, waar geen oplossing voor gevonden kan worden, geeft een geschillencommissie een bindend advies dat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (Wikipedia, z.d.).

Een geschillencommissie kan alleen optreden wanneer beide partijen zichzelf hebben verbonden aan de uitspraak die de geschillencommissie gaat geven. Dat kan het geval zijn

  • doordat beide partijen zich verbonden hebben aan de algemene voorwaarden waarin dat opgenomen staat;
  • doordat beide partijen lid zijn van een brancheorganisatie die een geschillencommissie verplicht stelt;
  • doordat beide partijen een contract hebben, waarin een dergelijke bepaling opgenomen is;
  • doordat beide partijen daarover een afzonderlijke afspraak hebben gemaakt (Wikipedia, z.d.).