Zorg voor ZZP - FAQ Wat is de rol van een klachtenfunctionaris

Wat is de rol van een klachtenfunctionaris?

Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon die optreed als bemiddelaar wanneer er een klacht is ontstaan.
De klachtenfunctionaris stelt zich ten aller tijden onafhankelijk op en heeft als belangrijke functie de kern van de klacht in kaart te brengen. Dit doet hij of zij door met beide partijen in gesprek te gaan en informatie te verzamelen, van zowel de cliënt alsook de behandelaar.

Vervolgens zal de klachtenfunctionaris optreden als bemiddelaar en een passende oplossing proberen te faciliteren die voor beide partijen als prettig wordt ervaren. Doel van de klachtenfunctionaris is om klachten adequaat op te lossen, zodat deze niet direct escaleren naar een geschillencommissie.

Een klachtenfunctionaris is altijd onafhankelijk en zal niet adviseren op voorkeur van een van de partijen.