6f5c0273bd86a06f1e14797ed2c7e70d

Wat is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Op 1 Januari 2017 is de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten & Geschillen Zorg) ingegaan en is elke zelfstandige zorgverlener in Nederland verplicht te voldoen aan de eisen die deze wet stelt.

Een veelgestelde vraag is: Wat houd de Wkkgz nu precies in? Daar gaan we in deze BLOG dieper op in zodat jij na het lezen van dit artikel exact weet wat de Wkkgz is, wat deze wetgeving precies inhoud en hoe jij ervoor kunt zorgen dat je voldoet aan de eisen die deze wet jou stelt.

Maar eerst, wat is eigenlijk het doel van de Wkkgz?

Als we vanuit de overheid spreken dan is het doel van de Wkkgz om de positie van de cliënt te versterken en te verbeteren.
Om dit voor elkaar te krijgen vindt de overheid dat een cliënt op eenvoudige en laagdrempelige wijze een klacht moet kunnen indienen over de zorg die geleverd is.

Aan de andere kant is het verzamelen van klachten en het evalueren van klachten, onvrede en incidenten een krachtig meetinstrument waaruit verbetering kan ontstaan.

De wetgeving is beide kanten op dus een krachtige manier om de kwaliteit in de zorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat cliënten die niet tevreden zijn over een behandeling ergens terecht kunnen en gehoord worden.

Welke verplichtingen worden er gesteld binnen de Wkkgz?

De overheid heeft een document opgesteld waarbij alle eisen omtrent de Wkkgz worden benoemd. Toch zijn veel zelfstandige zorgverleners niet op de hoogte van de eisen die de Wkkgz stelt. Zelfstandige zorgverleners die werkzaam zijn in geestelijke, medische, cosmetische of alternatieve branche zijn verplicht om volgens de Wkkgz een kwaliteitsysteem op te zetten.

De de belangrijkste verplichtingen waaruit een kwaliteitssysteem opgebouwd dient te worden op een rij:

  • Het voeren van cliëntendossiers
  • Incidenten moeten verplicht gemeld en geregistreerd worden
  • Het volgen van professionele standaarden
  • Reflecteren van klachten & incidenten inclusief reflectieverslag
  • Je dient aangesloten te zijn bij een erkende klachtenregeling en geschilleninstantie

Maar wat doet dan een klachtenfunctionaris?

Stel je cliënt neemt na een behandeling contact met je op en is niet tevreden over de manier waarop jij de behandeling hebt uitgevoerd. Jij als zorgverlener kunt (wanneer jij er zelf met de cliënt niet uitkomt) je cliënt dan doorverwijzen Zorg voor Zzp. Wanneer jij namelijk aangesloten bent bij een erkende klachtenregeling heeft jouw cliënt de mogelijkheid om haar beklag te doen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke partij die jouw cliënt helpt om:

  • De klacht juist te formuleren (wat is de kern van het probleem)
  • Adviseert de cliënt maar ook jou als zorgverlener
  • Zoekt samen met jou en je cliënt naar een passende oplossing

Waarom de Wkkgz eist dat elke zelfstandige zorgverlener is aangesloten bij een externe klachtenregeling heeft als voornaamste reden dat clienten een plek moeten hebben waar zij terecht kunnen wanneer de klacht niet opgelost kan worden. Bij ziekenhuizen en grote zorginstellingen is een klachtenregeling intern geregeld voor alle medewerkers. Door de enorme toename van zzp’ers kregen cliënten een lastigere positie wanneer zij niet tevreden waren over een behandeling of wanneer zij een klacht hadden.

Stel jij hebt als zzp’er geen klachtenregeling en jij en cliënt komen samen niet tot een oplossing dan is het voor zowel jou als zorgverleners als voor je client erg fijn dat er een onafhankelijk persoon op een professionele manier kan bemiddelen.

Zo wordt tevens ook voorkomen dat cliënten direct naar een tuchtcommissie stappen, doordat de klacht in bijna alle gevallen goed opgelost kan worden met tussenkomst van een klachtenfunctionaris.

Wat als de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen?

Een klachtenfunctionaris doet er in de eerste plaats alles aan om de klacht naar alle tevredenheid op te lossen voor beide partijen. Mocht dit toch niet lukken dan heeft de cliënt de mogelijkheid om de klacht voor te leggen bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

Zij gaan vervolgens beoordelen of de klacht gegrond is. Vervolgens wordt er binnen 6 maanden uitspraak gedaan welke ook direct bindend is. De geschilleninstantie heeft bij de uitspraak de mogelijkheid een boete op te leggen die kan oplopen tot wel €25.000!

Als zelfstandige zorgverlener ben je daarom verplicht om naast een klachtenregeling ook aangesloten te zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Bij een lidmaatschap van Zorg voor Zzp heb je dit allemaal geregeld voor slechts €5,66 per maand en betaal je geen eigen risico.


Dan heb je ook nog de WKCZ, is die komen te vervallen?

De WKCZ is inderdaad komen te vervallen en daarvoor is de Wkkgz in de plaats gekomen. De Wkcz was volledig gericht op zorginstellingen en niet op zzp’ers. Door de toename van het aantal zzp’ers moest deze wet herzien worden.

Daarnaast is er nog een wet komen te vervallen, namelijk de kwaliteitswet voor zorginstellingen. De Wkkgz is dus een uitbreiding op de groep zorgverleners die moet voldoen aan deze wetgeving alsook een samenvoeging van 2 bestaande wetgevingen.

Twijfel jij of je moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) neem dan contact met ons op via info@zorgvoorzzp.nl onder vermelding van je bedrijfsnaam dan controleren wij eenvoudig voor je of jij moet voldoen aan de wet!