Wat moet je als zelfstandige zorgverlener verplicht melden volgens de Wkkgz?

Als zelfstandige zorgverlener ben je, naast de verplichte interne meldprocedure, ook verplicht om op grond van de Wkkgz een aantal situaties zo snel mogelijk te melden bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Dit kan heel makkelijk via de site van de IGJ zelf. De volgende incidenten moeten verplicht gemeld worden:

  • Calamiteiten in de zorg.
  • Geweld in de zorgrelatie.
  • Ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.

Onder geweld verstaan we wanneer een medewerker geweld gebruikt tegen een cliënt, wanneer een ander persoon die werkt in opdracht van de zorginstelling geweld gebruikt tegen een cliënt of wanneer eer geweld gebruikt wordt tussen cliënten, die beide minimaal een dagdeel in de zorginstelling verblijven, onderling.

Het is erg belangrijk dat je binnen drie werkdagen, nadat het is gebeurd, melding maakt van het incident. Anders riskeer je namelijk een boete.

OOK INTERESSANT VOOR JOU

PMU valt wel onder de Wkkgz

Belangrijke nieuwe informatie: Permanente make-up valt WEL onder de Wkkgz

_psw4-ohmh-full

Sta jij open voor verandering of ben je aan het uitstellen?

ZorgvoorZZP+Amber&Wolf-33

Voel jij je als ondernemer ook verloren tussen alle wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen?

DIRECT AANMELDEN VOOR DE KLACHTENREGELING?