Wat staat er in artikel 7 van de Wkkgz?

In artikel 7 van de Wkkgz staat het volgende (deze tekst komt rechtstreeks van de website van de rijksoverheid):

1. ‘De zorgaanbieder draagt zorg voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

2. De verplichting van het eerste lid houdt, de aard en omvang van de zorgverlening in aanmerking genomen, in:

  • het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg op zodanige wijze dat de gegevens voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders van dezelfde categorie;
  • het aan de hand van de gegevens, bedoeld in onderdeel a, op systematische wijze toetsen of de wijze van uitvoering van artikel 3 leidt tot goede zorg;
  • het op basis van de uitkomst van de toetsing, bedoeld in onderdeel b, zo nodig veranderen van de wijze waarop artikel 3 wordt uitgevoerd.’

OOK INTERESSANT VOOR JOU

Risico's van Behandelingen voor Ondernemers: Wat je moet weten

Risico’s van Behandelingen voor Ondernemers: Wat je moet weten

Het Succes van Bedrijven: Klachten Voorkomen door Verwachtingsmanagement bij Klanten

Het Succes van bedrijven: Klachten Voorkomen door Verwachtingsmanagement bij clienten

PMU valt wel onder de Wkkgz

Belangrijke nieuwe informatie: Permanente make-up valt WEL onder de Wkkgz

DIRECT AANMELDEN VOOR DE KLACHTENREGELING?