pexels-matthias-zomer-339620

Wat wordt er in de Wkkgz verstaan onder ‘zorg’?

De Wkkgz: wat is ‘zorg’?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’) legt namelijk voornamelijk verplichtingen op aan ‘zorgaanbieders’. Wat is precies wel en niet ‘zorg’?

‘Zorg’ staat in de wet omschreven als Wlz-zorg, Zvw-zorg en andere zorg.

Wlz-zorg betekent: zorg die vanuit de Wet langdurige zorg geldt en wordt betaald. Dus zorg met een indicatie van het CIZ.

Zvw-zorg betekent: zorg die vanuit de Zorgverzekeringswet geldt en wordt betaald. Dus zorg die wordt betaald door de zorgverzekeraars.

Andere zorg is ingewikkelder. Het wordt omschreven als: handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, zoals bedoeld in de Wet BIG. Daarbij gaat het dan níet om Wlz-zorg of Zvw-zorg. Dus: ‘andere zorg’ omvat alle zorg die ook onder de Wet BIG valt. Andere zorg is dus: zorg die rechtstreeks betrekking heeft op een persoon, die ertoe strekt diens gezondheid te bevorderen of te bewaken. Daaronder valt ook het onderzoeken en het geven van raad en geneeskunst.

Als de zorg dus de bedoeling heeft om gezondheid te bevorderen of te bewaken, is het al ‘zorg’ in de zin van de Wkkgz. Dat geldt dus ook als het gaat om het onderzoeken van een cliënt of het geven van raad. Het maakt dan dus niet uit of het ‘reguliere’ of ‘complementaire’ zorg is. Voorbeelden van complementaire zorg (soms ook: ‘alternatieve zorg’ genoemd) zijn onder andere ayurvedische geneeskunde, natuurgeneeskunde, hypnotherapeuten en homeopathie. Ook maakt het niet uit of deze handelingen worden verricht door of bij grote of kleine instellingen of door of bij zzp’ers.

Kortom: dit alles maakt de reikwijdte van de Wkkgz heel breed! Ook veel aanbieders van complementaire zorg vallen dus onder het begrip ‘zorg’. En zij zijn dus vaak ook zorgaanbieder.