Optimale Bescherming en Ondersteuning: Word Lid van Onze Klachtencommissie voor Zorgaanbieders onder de Wvggz, Jeugdwet en Wzd!

Na aanmelding krijg je toegang tot je eigen online omgeving én we bevestigen direct je lidmaatschap met een certificaat!

EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE WZD/WVGGZ

Naast onze klachtenregeling met geschilleninstantie speciaal voor zzp’ers die moeten voldoen aan de eisen omtrent de Wkkgz, krijgt een deel van de zzp’ers ook te maken met de eisen die omschreven zijn in de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz.

De Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg hebben vastgesteld dat klachten van cliënten beoordeeld moeten worden door een externe klachtencommissie en is een aanvulling op de klachtenregeling zoals beschreven staat in de Wkkgz.

Zorg voor ZZP - FAQ Waar staat de afkorting Wkkgz voor

VOOR WELKE ZZP'ER IS DE WZD EN DE WVGGZ VAN TOEPASSING?

Zzp’ers die werkzaam zijn in de onvrijwillige zorg of de onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie, alzheimer) vallen onder de Wet zorg en dwang. Zzp’ers die werken met patiënten bij wie een psychische stoornis leidt tot ‘gevaarlijk’ gedrag, oftewel voor henzelf alsook voor anderen krijgen te maken met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Zzp’ers die werkzaam zijn onder de jeugdwet krijgen hier ook mee te maken.

WAT IS DE ROL VAN EEN EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE?

De externe klachtencommissie heeft als belangrijkste taak klachten te beoordelen op een onafhankelijk manier en daarbij ook uitspraak te doen over een eventuele schadevergoeding.
Een klacht kan door meerdere partijen worden voorgelegd aan de klachtencommissie en is niet enkel van toepassing op eventuele klachten van een cliënt. Klachten die voorgelegd kunnen worden aan een klachtencommissie zijn onder andere:

  • Besluiten nemen om onvrijwillige zorg op te nemen in het zorgplan
  • Besluiten nemen over de uitvoer van onvrijwillige zorg, op basis van het zorgplan
  • Beoordeling van de walsbekwaamheid van een client
  • Klachten die ontstaan over beslissingen van de Wzd-functionaris

ONAFHANKELIJKE SPECIALISTEN ZIJN SAMENGESTELD IN ONZE KLACHTENCOMMISSIE

Zoals hierboven beschreven staat is de verplichting voor een externe klachtencommissie van toepassing op zzp’ers die werken met patiënten en te maken krijgen met de Wet zorg en dwang, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de jeugdwet.

Bij Zorg voor Zzp kun je hiervoor een jaarlijks lidmaatschap afsluiten, waarbij je verzekerd bent te voldoen aan de eisen zoals beschreven staan in de eerder genoemde wetgeving.

Heide ZvZZP 600x600