Brown Olive Green Clean Grid Fashion Photo Collage

Het BIG-nummer: Nieuwe Voornemens en Veranderingen

We hebben een belangrijke update voor jullie over het BIG-nummer en de recente voornemens van de Minister. Misschien heb je er al iets over gehoord, maar er staan veranderingen op stapel die van invloed kunnen zijn op hoe we ons BIG-nummer gebruiken.

Terug naar 1 januari 2021, toen het verplicht werd voor zorgverleners en -aanbieders om hun BIG-nummer te vermelden, onder andere op hun website en in hun e-mailhandtekening. Via deze link kun je meer lezen over deze wijziging.

Nu heeft de Minister aangekondigd dat er plannen zijn om de wet opnieuw te wijzigen. Wat betekent dit precies? Als deze wijziging wordt doorgevoerd, zal het binnenkort alleen nog verplicht zijn om je BIG-nummer te verstrekken wanneer er specifiek om wordt gevraagd. Dit betekent dat het vermelden van je BIG-nummer bij je naam op je website of in je e-mailhandtekening niet langer vereist zal zijn.

Waarom deze verandering? De Minister heeft aangegeven dat het verminderen van administratieve lasten een prioriteit is, vooral na de intense periode van crisiszorg waar de zorgsector doorheen is gegaan. Het doel is om zorgverleners niet onnodig te belasten met extra administratieve taken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat, hoewel de geldende regels momenteel nog van kracht zijn, er momenteel geen handhaving plaatsvindt. Dit komt voornamelijk doordat veel zorginstellingen en ziekenhuizen er niet in zijn geslaagd te voldoen aan de implementatie van alle BIG-nummers op hun website en in e-mailhandtekeningen.

Op het moment van het schrijven van dit blog, in april 2024, zijn ziekenhuizen en zorginstellingen er nog steeds niet in geslaagd om de BIG-nummers te verwerken op hun website en in e-mailhandtekeningen. Dat is nu al 3,5 jaar, hè!

 

Let wel: We hebben het hier over het plaatsen van een BIG-nummer in de e-mailhandtekening en op de website van je opdrachtgever of van jezelf wanneer je zorgaanbieder bent. Simpel gezegd, even knippen en plakken en de nummers staan online, wat administratief geen bijzonder ingewikkelde taak is. Maar, zou er iets anders meespelen?

In dit artikel wordt aangegeven dat er nogal veel onbegrip ontstond en dat velen zich zorgen maakten over hun privacy. Maar is dat wel een gegronde zorg? De reden dat deze wetgeving op 1 januari 2021 van kracht werd, was juist om meer transparantie te creëren voor cliënten. Zo konden zij zien dat de behandelaar een BIG-registratie had. Dit is niet alleen belangrijk voor medische zorgverleners, maar ook voor andere sectoren, zoals de schoonheidsbranche. Daar zien we namelijk vaak onbevoegden die behandelingen uitvoeren die zij niet mogen uitvoeren.

We zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. In de tussentijd kun je gerust ademhalen en weten dat je op dit moment nog steeds handelt in overeenstemming met de geldende regels. Het is straks dan geen verplichting meer, waardoor ziekenhuizen en instellingen onder deze administratieve last uitkomen, betekent niet dat jij hem weer moet verwijderen. Dat scheelt dan weer!

Vragen over deze voorgenomen wijzigingen of behoefte aan meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om je te helpen!