PMU valt wel onder de Wkkgz

Belangrijke nieuwe informatie: Permanente make-up valt WEL onder de Wkkgz

Vraag jij je ook af of permanente make-up (PMU) nu wel of niet onder de Wkkgz valt?

Wij hebben vanuit Zorg voor Zzp altijd aangegeven dat dit wel onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg valt, maar daar was niet iedereen het mee eens. Tijdens de laatste lockdown in December 2021 werd er een persbericht uitgestuurd door brancheorganisatie ANBOS dat PMU niet onder de Wkkgz zou vallen. Om die reden zouden PMU salons niet geopend kunnen blijven met het werkdocument dat wij hadden opgesteld.

Lees hier het persbericht van ANBOS op Beauty-Pro.

Reden voor dit persbericht was het contact met het Ministerie van VWS, waarbij werd aangegeven dat PMU niet onder de Wkkgz zou vallen. Gelukkig hebben wij juristen in dienst en dit direct laten uitzoeken, met behulp van de IGJ. In de brief van de Inspectie gezondheidszorg & Jeugd werd bevestigd dat PMU wel onder de Wkkgz valt en ondersteunde de stelling van ANBOS niet.

Omdat de Wkkgz de behandeling PMU niet letterlijk in de wet heeft opgenomen, enkel de uitzondering benoemt dat het aanbrengen van niet-permanente Make up een uitzondering is op de Wkkgz. Je zou dan kunnen aannemen dat permanente make up WEL onder de Wkkgz valt.
Het Ministerie gaf echter aan dat zij in overleg waren of PMU niet beter onder de tatoeage wetgeving zou kunnen vallen, echter dit werd door de IGJ ontkracht.

Wat staat er in de Wkkgz?

De Wkkgz beschrijft dat je als zorgaanbieder ‘goede zorg’ moet verlenen, wat uiteraard een breed begrip is. Daarnaast is het centraal stellen van de cliënt van belang, zodat er gehandeld wordt uit belang van de cliënt. Daarbij heeft de Wkkgz als doel de kwaliteit in de gezondheidszorg te verbeteren en stelt daarvoor verschillende kaders, die samen het kwaliteitssysteem vormen.
De Wkkgz is gericht op zorgaanbieders, degene die de zorg leveren, maar ook de directe aanbieder zijn.

Nu is uiteraard de vraag of een PMU specialist gezien wordt als een zorgaanbieder en dus valt onder de Wkkgz.

Hoe staat PMU omschreven in de Wkkgz?

Zoals hierboven omschreven wordt PMU niet letterlijk genoemd in de Wkkgz, maar er wordt wel richting gegeven. Zo staat schoonheidsverzorging wel benoemd, waarbij schoonheidsspecialisten sowieso onder de Wkkgz vallen. Maar daar zijn enkele uitzonderingen in te noemen.

  • Behandelingen die enkel gericht zijn op ontspanning of het reinigen van de huid met een crème
  • Lichte behandelingen zoals epileren
  • Het aanbrengen van niet permanente make-up (visagie)

Je zou denken dat PMU afzonderlijk benoemt zou worden in de Wkkgz, maar dat zit ingewikkelder in elkaar. We hebben daarom onze juristen dit laten uitzoeken en zij komen tot het volgende:

Cosmetische handelingen vallen onder de categorie ‘andere zorg’ in de zin van artikel 1 van de Wkkgz. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat weten dat PMU ‘andere zorg’ is in de zin van de Wkkgz en verwijst hierbij naar de brochure van de Rijksoverheid ‘Val ik onder de Wet kwaliteiten, klachten en geschillen zorg’.

De onderbouwing

Voordat de Wkkgz in 2016 in werking is getreden, heeft de overheid een Toezichtsplan voor de cosmetische sector geschreven. Hieruit blijkt dat de overheid in ieder geval van plan was om PMU behandelingen onder de Wkkgz te laten vallen. Daarnaast is tijdens het wetgevingsproces de vraag gesteld of cosmetische zorg onder de wkkgz valt .

Het antwoord hierop was:

“Aanbieders van cosmetische zorg vallen onder de categorie «andere zorg». Met «andere zorg» wordt gedoeld op zorg die niet is aan te duiden als Wlz- en Zvw-zorg. Hierbij moet worden gedacht aan aanbieders van injectables en laserbehandelingen. Voor een aantal categorieën van cosmetische behandeling, waarbij het menselijk lichaam wordt aangetast, vind ik het vanuit het belang van de cliënt en uit oogpunt van veiligheid gerechtvaardigd dat deze aanbieders moeten voldoen aan de Wkkgz en ook onder het toezicht van de IGZ vallen (binnen de kaders van artikel 2, derde lid, Wkkgz). Deze aanbieders moeten zich net als alle andere zorgaanbieders op grond van de Handelsregisterwet in het Handelsregister registreren, dat de basis is voor het register van zorgaanbieders. De lasten voor deze aanbieders zijn meegenomen in de berekening van de recente regeldruktoets van Sira. Schoonheidsspecialisten die zich niet bezighouden met injectables en laserbehandelingen, visagisten, pedicures, eigenaars van tatoeagesalon, kapsalons en dergelijke vallen niet onder het toepassingsbereik van de Wkkgz.”

Hieruit kun je concluderen dat enkel de ‘lichte’ handelingen niet onder de Wkkgz vallen, maar overige behandelingen waarbij het lichaam schade kan oplopen wel. Volgens onze juristen lijkt dit de grondslag voor de uitzonderingenlijst te zijn.

Kortom…..

Helaas geeft de overheid geen duidelijke informatie betreft PMU en de reikwijdte van de Wkkgz. Als we uitgaan wat het Ministerie van VWS ons vertelt en wat we diep in de wet vinden, dan valt PMU wel onder de Wkkgz. Als PMU specialist doe je er daarom verstandig aan om de Wkkgz te volgen.

 

Beauty-pro heeft inmiddels aan de hand van onze informatie een rectificatie geplaatst van de eerder verstrekte informatie door ANBOS.
Dit artikel is te lezen via: Beauty-Pro