Hand of man signing signature filling in application form document business contract agreement

Wat betekent de vergewisplicht volgens de Wkkgz?

Als werkgever of opdrachtgever in de zorg ben je verplicht om te controleren of je nieuwe medewerker geschikt is om contact te hebben met cliënten en om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Als werkgever moet je de bekwaamheid van iemand onderzoeken wanneer diegene beroepsmatig zorg wil gaan verlenen. Dit betekent dat uitzendkrachten wel gecontroleerd moeten worden, maar vrijwilligers en mantelzorgers niet.

Je onderzoekt de geschiktheid van je nieuwe werknemer door onderzoek te doen naar zijn/haar arbeidsverleden. Er zijn verschillende opties om het arbeidsverleden van iemand te onderzoeken:

  • Je kunt navraag doen bij eerdere werkgevers.
  • Je kunt navraag doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  • Je kunt het BIG-register bekijken.
  • Je kunt het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn bekijken.
  • Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) vragen aan de sollicitant. Sommige zorginstellingen zijn, volgens de wet, verplicht om dit te doen.

Je moet, als werkgever, kunnen aantonen dat je goed hebt onderzocht of je nieuwe werknemer geschikt is om contact te hebben met cliënten en om zorg te verlenen. Alleen een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is onvoldoende.

Sommige zorginstellingen zijn, naast het controleren van het arbeidsverleden, verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) op te vragen van hun nieuwe medewerkers. Het gaat dan om medewerkers die zij hebben aangenomen vanaf 1 januari 2016. De verplichting om een VOG aan te vragen, geldt voor:

  • Instellingen die zorg uit de Wlz (Wet langdurige zorg) verlenen.
  • Instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen, waar cliënten blijven overnachten en die vallen onder de zorgverzekering.

We hebben in dit blog de eisen omtrent de vergewisplicht met je gedeeld. We zijn erg benieuwd hoe je dit aanpakt!