Experts opinion. Sweet bright competent woman studying the results of the x ray and seeing improvements while old lady waiting for doctors diagnosis

Hoe kan ik incidenten melden volgens de Wkkgz?

Eén van de verplichtingen van de Wkkgz is de regeling van het intern melden van incidenten. Alle zorgaanbieders moeten een interne procedure hebben voor het melden, registreren en onderzoeken van incidenten of ongewenste gebeurtenissen. Hoe zorgaanbieders dit aanpakken, mogen ze zelf bepalen.

De Wkkgz verplicht dat zorgaanbieders een interne procedure hebben waar jij en jouw collega’s op een veilige manier medische incidenten kunnen melden. Hieronder vallen ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken. Het doel hiervan is dat collega’s het voorval met elkaar gaan bespreken en ervan leren. Dit draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.

Verschillende zaken die je in acht moet nemen bij het melden van een incident:

  • De oorzaak van het incident.
  • De gevolgen van het incident voor de patiënt of wat de mogelijke gevolgen hadden kunnen zijn.
  • De personen die bij het incident betrokken waren en wat uw reactie, als zorgverlener, naar hen toe was.
  • Wat je hebt geleerd van het incident en wat je hebt aangepast in je manier van werken om de kans dat het incident nog een keer plaatsvindt te voorkomen.

Naast het intern melden van incidenten zijn zorgaanbieders op grond van de Wkkgz ook verplicht om een aantal situaties zo snel mogelijk te melden bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Dit kan heel makkelijk via de site van de IGJ zelf. Het gaat hierbij om de volgende incidenten:

  • Calamiteiten in de zorg.
  • Geweld in de zorgrelatie.
  • Ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.

Onder geweld verstaan we wanneer een medewerker geweld gebruikt tegen een cliënt, wanneer een ander persoon die werkt in opdracht van de zorginstelling geweld gebruikt tegen een cliënt of wanneer er geweld gebruikt wordt tussen cliënten, die beide minimaal een dagdeel in de zorginstelling verbleven, onderling. Het is erg belangrijk dat je binnen drie werkdagen, nadat het is gebeurd, melding maakt van een incident. Anders riskeer je een boete.