0D2A0425

Wat zijn de eisen omtrent een klachtenregeling in de zorg volgens de Wkkgz?

De Wkkgz is een complexe wet met veel verplichtingen. Eén van die verplichtingen is dat je als zorgaanbieder een klachtenregeling moet hebben. Het doel van een klachtenregeling is dat er snel een oplossing gevonden kan worden voor de klacht van een cliënt. Daarnaast is het erg goed dat er door de klachtenregeling openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen ontstaat, hierdoor kunnen zorgaanbieders leren van hun fouten en verbeterd de kwaliteit van de zorg.

Wij zetten de eisen omtrent een klachtenregeling voor je op een rijtje. Deze eisen komen van de website van de rijksoverheid:

 • De zorgaanbieder treft schriftelijk een regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. De zorgaanbieder stelt de regeling vast in overeenstemming met een representatief te achten organisatie van cliënten.
 • De zorgaanbieder brengt de regeling onder de aandacht van cliënten.
 • Op verzoek van de cliënt informeert de zorgaanbieder de cliënt over de rechten die uit deze wet voor hem voortvloeien.
 • Bij ketenzorg waarbij meerdere zorgaanbieders betrokken zijn, is een afgestemde behandeling van klachten verplicht.
 • Zorgaanbieder is verplicht om een klachtenfunctionaris beschikbaar te hebben die voldoet aan de eisen.
 • De zorgaanbieder beslist binnen zes weken over een klacht (eenmalige verlenging van maximaal 4 weken is mogelijk).
 • De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die is ingesteld door representatief te achten organisatie(s) van zorgaanbieders en cliënten.
 • De zorgaanbieder brengt de geschillenregeling onder de aandacht van cliënten.
 • De geschilleninstantie moet voldoen aan diverse eisen (neergelegd in Uitvoeringsregeling Wkkgz).
 • De zorgaanbieder stelt een klachtencommissie in.
 • De zorgaanbieder stuurt de IGJ elk jaar een openbaar verslag met daarin een beschrijving van de regeling die de aanbieder heeft getroffen om klachten te behandelen en hoe hij deze regeling onder de aandacht van cliënten heeft gebracht en een overzicht van de samenstelling, werkzaamheden en de resultaten van de klachtencommissie.