Hand of man signing signature filling in application form document business contract agreement

Welke rechten hebben jouw cliënten?

Patiënten hebben net als burgers verschillende rechten. Deze rechten zijn opgenomen in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). Van deze drie wetten is de WGBO op het gebied van relatie tussen zorgverlener en cliënt het belangrijkst. In deze wet staan namelijk de meeste rechten van cliënten in Nederland vermeld. Wij hebben de belangrijkste rechten voor u op een rijtje gezet!

DE RECHTEN VAN DE CLIËNT

Recht op vrije keuze uit arts en/of zorgverlener
Een patiënt heeft het recht om zelf een arts, zorgverlener en/of ziekenhuis uit te kiezen. Ook mag je als patiënt tussentijds wisselen van arts, zorgverlener en/of ziekenhuis als je niet tevreden bent met de hulp die wordt verleend.

Recht op duidelijke informatie over de gezondheidstoestand
Een patiënt heeft recht op goede informatievoorziening. Dit houdt in dat een arts of zorgverlener je moet informeren op een manier die voor jou duidelijk is. Over de volgende dingen moet je als patiënt geïnformeerd worden:

  • De ziekte/aandoening
  • De diagnose
  • De behandeling
  • Gevolgen en risico’s
  • Resultaten van de behandeling
  • Bijwerkingen van de behandeling
  • Medicijnen

Recht op inzage van het medisch dossier
Artsen en hulpverleners zijn verplicht om de medische dossiers van patiënten te bewaren. Daarnaast moeten medische dossiers ook bijgewerkt worden als dat nodig is. Verder heeft een patiënt het recht om zijn/haar dossier in te zien en wanneer een patiënt het niet eens is met zijn/haar dossier mag hij/zij dit aanvullen of delen van het dossier vernietigen.

Recht op privacy en geheimhouding
Patiënten hebben recht op bescherming van hun persoonlijke gegevens. Alles wat besproken wordt, moet geheim blijven en jouw arts en/of hulpverlener mag informatie alleen delen met personen die betrokken zijn bij je behandeling.

Recht op weigeren van onderzoek en behandeling
Behandeling van een patiënt mag alleen gebeuren wanneer hij/zij hier toestemming voor heeft gegeven. Een patiënt kan een behandeling dus weigeren en de arts dient dit besluit te respecteren. Als je als patiënt geen toestemming geeft, dient de arts een alternatieve behandeling met jou te bespreken. Wel mag er zonder toestemming gehandeld worden in acute situaties, zoals bij auto-ongelukken of wanneer het slachtoffer bewusteloos is.

Recht op schadevergoeding bij een medische blunder
Wanneer een arts en/of hulpverlener een medische blunder begaat, heeft de cliënt soms recht op een schadevergoeding.  Er wordt vanuit gedaan dat de behandelaar er alles aan doet om zijn/haar werk zo goed mogelijk te verrichten, omdat alle inwoners van Nederland recht hebben op goede zorg.

Recht op het indienen van klachten
Wanneer er iets mis gaat tussen de hulpverlener en cliënt, heeft de cliënt het recht op het indienen van een klacht. Een klachtenregeling is voor een zzp’er in de zorg vaak verplicht. Wil je zeker weten of deze klachtenregeling ook voor jou geldt, dan kun je dat hier terugvinden.

Recht op een second opinion
Als je als patiënt twijfelt over de diagnose die je hebt gekregen of over de behandeling die je art voorstelt, heb je het recht op het aanvragen van een second opinion. Een second opinion houdt in dat een andere arts of deskundige zijn/haar mening geeft over het besluit van jouw behandelaar. Ook wanneer je voor de zekerheid bevestiging wilt van een andere arts of deskundige is dit mogelijk.